logo
Thứ Hai, 26/11/2018

Phải xác minh văn bằng, chứng chỉ trước khi ký hợp đồng với người trúng tuyển viên chức

Ngày 22/11/2018, Bộ Lao động thương binh và xã hội đã ban hành Công văn 4946/LĐTBXH-TCCB về việc tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ đối với công chức, viên chức và người lao động.

Tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ đối với công chức, viên chức và người lao động

Tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ đối với công chức, viên chức

 

Theo Công văn này, các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của công chức, viên chức, người lao động sẽ được rà soát lại, nếu phát hiện sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp người trúng tuyển viên chức, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp phải có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển trước khi ký hợp đồng làm việc với họ. Nếu phát hiện văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì không ký hợp đồng và hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác