logo
Thứ Ba, 10/09/2019

Quy định mới về lệ phí làm Căn cước công dân

Ngày 30/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Lệ phí làm căn cước công dân

Quy định mới về lệ phí làm Căn cước công dân


Theo đó, lệ phí làm Căn cước công dân được áp dụng trong thời gian tới như sau:

- Chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang thẻ Căn cước công dân: 30.000 đồng/thẻ.

- Đổi từ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ.

- Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định các trường hợp được miễn, không phải nộp lệ phí. Cụ thể:

- Các trường hợp được miễn:

+ Đổi thẻ Căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính;

+ Đổi, cấp thẻ cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo;

+ Đổi, cấp lại thẻ cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

- Các trường hợp không phải nộp lệ phí:

+ Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân lần đầu;

+ Đổi thẻ Căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ do lỗi của cơ quan quản lý…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/10/2019.

Xem thêm:

Một số vấn đề pháp lý về thẻ Căn cước công dân

Thủ tục làm thẻ căn cước công dân mới nhất

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác