logo
Thứ Tư, 28/10/2020

Quy định mới về mức phạt lập hóa đơn không đúng thời điểm

Mức phạt đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm được quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Quy định mới về mức phạt lập hóa đơn không đúng thời điểm (Ảnh minh họa)
 

Cụ thể, tại Điều 24 quy định mức phạt với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm như sau:

- Phạt cảnh cáo khi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

- Phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế.

- Phạt tiền từ 04 - 08 triệu đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trước đây, quy định mức phạt với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm tại Thông tư 10/2014/TT-BTC chỉ bao gồm 02 trường hợp là phạt cảnh cáo và phạt tiền từ 04 - 08 triệu. Quy định mới tại Nghị định 125 đã bổ sung thêm trường hợp phạt tiền từ 03 - 05 triệu khi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngoài ra, Điều 12 còn quy định mức phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi:

- Lập hóa đơn liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (dùng quyển có số thứ tự lớn hơn và chưa dùng quyển có số thứ tự nhỏ hơn) và tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy các quyển hóa đơn có số thứ tự nhỏ hơn;

- Lập sai loại hóa đơn theo quy định đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Vanbanluat.com

 

Thông báo văn bản mới