logo
Thứ Năm, 03/12/2020

Quy trình thi tuyển công chức mới từ ngày 01/12/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Trong đó, quy định cụ thể về quy trình thi tuyển công chức, áp dụng từ ngày 01/12/2020.

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi

Điều 8 của Nghị định quy định các thí sinh dự thi công chức phải trải qua 02 vòng thi:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

+ Trường hợp cơ quan tổ chức thi chưa có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

+ Nếu thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

- Nội dung thi gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút. 

Xem chi tiết: Điều kiện miễn thi ngoại ngữ

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. 


Quy trình thi tuyển công chức mới nhất, áp dụng từ 01/12/2020 (Ảnh minh họa)


Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Một trong ba hình thức: Phỏng vấn; Viết; Kết hợp phỏng vấn và viết.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển…

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).
Thang điểm (thi phỏng vấn, thi viết): 100 điểm.


Một số điểm mới về thi tuyển công chức từ 01/12/2020

So với quy định trước đây, Nghị định 138/2020/NĐ-CP có nhiều quy định mới liên quan đến việc thi tuyển công chức. Cụ thể như:

- Bổ sung thêm 01 hình thức thi tuyển là: Kết hợp phỏng vấn và viết (Trước đây chỉ có 02 hình thức là Phỏng vấn và Viết).

- Nội dung thi của phần thi công chức Kiến thức chung được bổ sung thêm: “các kiến thức khác để đánh giá năng lực”.

- Quy định khắt khe hơn về thời gian thi phỏng vấn. Theo đó, trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi chỉ có không quá 15 phút chuẩn bị.

- Thay đổi điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ, tin học.

+ Với thi ngoại ngữ: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển… (trước đây yêu cầu có bằng đại học hoặc sau đại học chuyên ngành ngoại ngữ).

+ Với thi tin học: Miễn thi đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin (trước đây, có bằng trung cấp toán - tin cũng được miễn thi tin học).

Trên đây là nội dung về Quy trình thi tuyển công chức mới nhất và một số điểm mới liên quan đến thi tuyển công chức từ ngày 01/12/2020 theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP.

Vanbanluat.com

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới