logo
Thứ Năm, 13/02/2020

Rút giấy phép công ty nhập khẩu ô tô có bản đồ vi phạm bản quyền

Đây là một trong những nội dung mới được ban hành tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

Trong đó, Nghị định bổ sung quy định tại Điều 19 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP về tạm dừng hiệu lực, thu hồi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô đối với:

Doanh nghiệp nhập khẩu và tạm nhập ô tô có phần mềm thiết bị định vị chứa bản đồ vi phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bị tạm dừng hiệu lực Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô, nếu doanh nghiệp khắc phục hoàn toàn vi phạm sẽ được xem xét hủy bỏ việc tạm dừng hiệu lực Giấy phép.

Trường hợp không khắc phục hoàn toàn vi phạm trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bị tạm dừng hiệu lực Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô thì sẽ bị thu hồi Giấy phép.

sửa đổi loạt điều kiện kinh doanh
Sửa đổi loạt điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương (Ảnh minh họa)
 

Ngoài ra, Nghị định 17/2020 cũng sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực như: Điện lực (Nghị định số 137/2013); hóa chất (Nghị định 38/2014); kinh doanh thực phẩm, khoáng sản (Nghị định 77/2016)…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 22/03/2020.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác