logo
Thứ Năm, 29/10/2020

Tăng cường giám sát việc phân phối gạo hỗ trợ cho học sinh

Ngày 26/10/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 8908/VPCP-KGVX về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2019 - 2020 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2020 - 2021.


Tăng cường giám sát việc phân phối gạo hỗ trợ cho học sinh (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, xét báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2019 - 2020 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2020 - 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiên như sau:

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với Báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2019 - 2020 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2020 - 2021.

Đồng thời, yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp đề xuất của các địa phương liên quan đến điều chỉnh, bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách bảo đảm phù hợp theo đặc thù của từng vùng, miền và điều kiện cụ thể của các địa phương.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng gạo hỗ trợ cho học sinh đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, định mức quy định.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới