logo
Thứ Sáu, 14/06/2019

Tăng cường kiểm tra hoạt động khám sức khỏe tại các cơ sở KCB

Ngày 13/6/2019, Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã ban hành Công văn 627/KCB-PHCN&GĐ về việc tiếp tục tăng cường công tác khám sức khỏe.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý khám sức khỏe

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý khám sức khỏe

 

Mục đích của Công văn là đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động khám sức khỏe nói chung và khám sức khỏe người lái xe trên toàn quốc để việc khám sức khỏe được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ. Cụ thể:

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động khám sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt các cơ sở báo chí đã phản ánh;

- Phối hợp báo chí, chính quyền để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp cố ý làm trái quy định trong hoạt động khám sức khỏe;

- Các bệnh viên, trường ĐH trực thuộc Bộ Y tế có triển khai khám sức khỏe, định kỳ gửi báo cáo vào ngày 15/12 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác