logo
Thứ Năm, 22/10/2020

Tăng gấp đôi mức phạt tối đa vi phạm hành chính về hóa đơn

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Tăng gấp đôi mức phạt tối đa vi phạm hành chính về hóa đơn
Tăng gấp đôi mức phạt tối đa vi phạm hành chính về hóa đơn (Ảnh minh họa)


Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn được quy định tại Điều 7 như sau:

- Phạt tiền tối đa không quá 100 triệu đồng đối với tổ chức.

- Phạt tiền tối đa không quá 50 triệu đồng đối với cá nhân.

Trước đây, mức phạt tiền tối đa với tổ chức có hành vi vi phạm về hóa đơn được quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC là 50 triệu đồng. Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức. Như vậy, có thể thấy, quy định mới tại Nghị định 125 năm 2020 đã tăng gấp đôi mức phạt tối đa với hành vi vi phạm về hóa đơn.

Ngoài ra, Nghị định 125 cũng quy định mức phạt tiền với hành vi vi phạm về thuế. Cụ thể:

- Phạt tiền tối đa không quá 200 triệu đồng đối với người nộp thuế là tổ chức thực hiện hành vi vi phạm thủ tục thuế. Phạt tiền tối đa không quá 100 triệu đồng đối với người nộp thuế là cá nhân thực hiện hành vi vi phạm thủ tục thuế.

- Phạt 20% số tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn quy định đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

- Phạt từ 01 đến 03 lần số tiền thuế trốn đối với hành vi trốn thuế.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới