logo
Thứ Năm, 29/10/2020

Tăng nặng mức phạt không chấp hành quyết định thanh tra thuế

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Tăng nặng mức phạt không chấp hành quyết định thanh tra thuế (Ảnh minh họa)
 

Theo đó, tại Điều 15 quy định, phạt tiền từ 02 - 05 triệu đồng với hành vi không chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra thuế quá thời hạn 03 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày phải chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện nay, mức phạt đang được áp dụng với hành vi trên theo quy định tại Thông tư 166/2013/TT-BTC là phạt tiền 1,4 triệu đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 02 triệu đồng.

Như vậy, so với mức phạt đang áp dụng tại Thông tư 166, Nghị định 125 đã tăng nặng mức phạt không chấp hành kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Đồng thời, mức phạt trên cũng được áp dụng với các hành vi:

- Không nhận quyết định thanh tra, kiểm tra thuế, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế khi được cơ quan thuế giao, gửi theo quy định của pháp luật;

- Cung cấp hồ sơ, tài liệu, hoá đơn, chứng từ, sổ kế toán liên quan đến nghĩa vụ thuế quá thời hạn 06 giờ làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế;

- Cung cấp không đầy đủ, chính xác về thông tin, tài liệu, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;

- Không ký biên bản kiểm tra, thanh tra thuế trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày lập hoặc ngày công bố công khai biên bản.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới