logo
Thứ Ba, 11/06/2019

Thêm 3 trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí KCB cho người có thẻ BHYT

Ngày 10/6/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 09/2019/TT-BYT hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Thêm 3 trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Thêm 3 trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

 

Theo Thông tư này, ngoài 2 trường hợp quy định trong Luật BHYT sửa đổi thì có thêm 3 trường hợp người có thẻ BHYT cũng được thanh toán trực tiếp chi phí KCB, gồm:

- Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi KCB trái tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở;

- Trường hợp dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ BHYT;

- Trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp trở lại.

Thông tư có hiệu lực từ 1/8/2019.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác