logo
Thứ Hai, 29/06/2020

Thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 qua 3 cấp

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 2304/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020.

Trong đó, đáng chú ý là nội dung quy định thẩm quyền thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 qua 3 cấp, cụ thể:

- Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo quyết định thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi và công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi tại các địa phương; trường hợp cần thiết do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo quyết định;

- Chánh Thanh tra tỉnh bố trí lực lượng, tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra thi tại địa phương theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ;

- Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và đào tạo quyết định thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo; trường hợp cần thiết do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Thanh tra kiem tra Ky thi tot nghiep THPT 2020 qua 3 cap

Thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 qua 3 cấp (Ảnh minh họa)


Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra về xét công nhận tốt nghiệp THPT, cần tập trung các nội dung sau:

- Những trường hợp miễn thi các bài thi trong xét công nhận tốt nghiệp;

- Những trường hợp miễn thi tất cả các bài thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT;

-  Những trường hợp được bảo lưu điểm thi, được cộng điểm ưu tiên, khuyến khích, đặt cách tốt nghiệp.

Công văn được ban hành ngày 26/6/2020.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác