logo
Thứ Ba, 24/11/2020

Thời điểm nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí từ 01/01/2021

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/11/2020.

thoi diem nghi huu va huong che do huu tri
Thời điểm nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí từ 01/01/2021 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 3 quy định về thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí như sau:

- Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

- Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

- Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

Trong đó, theo Nghị định 135, kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tuổi nghỉ hưu tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Ngoài ra, người lao động còn có thể được nghỉ hưu trước tuổi khi là người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;...

Nghị định này có hiệu lực từ 01/01/2021.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới