logo
Thứ Sáu, 30/10/2020

Thông báo tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2020

Ngày 26/10/2020, Bộ Nội vụ có Thông báo 5623/TB-BNV về tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Thông báo tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2020 (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, Bộ Nội vụ tuyển dụng 13 chỉ tiêu cho 6 đơn vị là: Vụ công chức - viên chức (02 chỉ tiêu); Vụ Tổ chức - Biên chế (02 chỉ tiêu); Vụ Pháp chế (02 chỉ tiêu); Vụ Cải cách hành chính (01 chỉ tiêu); Văn phòng Bộ (01 chỉ tiêu); Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (01 chỉ tiêu);

Bộ Nội vụ thực hiện tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển. Nội dung xét tuyển bao gồm 02 vòng:

- Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định140/2017/NĐ-CP.  Những thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định sẽ tiếp tục vào vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí làm việc cần tuyển dụng. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn là 30 phút và không thực hiện việc phúc khảo với kết quả phỏng vấn.

Thời gian nộp hồ sơ là 30 ngày, kể từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Địa điểm nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Kết quả kiểm tra hồ sơ dự kiến sẽ thông báo cụ thể trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ, địa chỉ : https://moha.gov.vn.

Thời gian phỏng vấn dự kiến vào tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Bộ Nội vụ. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2, lịch phỏng vấn sẽ được thông báo cụ thể trên trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ, địa chỉ : https://moha.gov.vn.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới