logo
Thứ Sáu, 27/11/2020

Thủ tướng quyết định tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải

Ngày 25/11/2020, Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định 1922/QĐ-TTg về tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

to chuc lai cuc y te giao thong van tai
Thủ Tướng quyết định tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải (Ảnh minh họa)


Cụ thể, việc tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải được thực hiện như sau:

- Chuyển nguyên trạng 16 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải về các địa phương để quản lý.

- Tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải (gồm 05 tổ chức tham mưu giúp việc Cục trưởng và 03 trung tâm: Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Giao thông vận tải, Trung tâm Giám định y khoa Giao thông vận tải, Trung tâm dạy nghề y tế Giao thông vận tải) để thành lập trung tâm Y tế - Môi trường lao động Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 12/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải để điều chỉnh nhiệm vụ quản lý về y tế chuyên ngành giao thông vận tải và tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan thực hiện việc bàn giao nguyên trạng 16 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải về địa phương quản lý.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới