logo
Thứ Ba, 14/01/2020

Thừa phát lại không được kiêm luật sư, công chứng viên

Ngày 08/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại như thẩm quyền, phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và quản lý nhà nước về Thừa phát lại...

Thừa phát lại không được kiêm luật sư, công chứng viên

Thừa phát lại không được kiêm luật sư, công chứng viên


Nghị định quy định tới 05 hành vi Thừa phát lại không được làm, cụ thể:

- Không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản;

- Không được tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác; sử dụng thông tin về hoạt động của Thừa phát lại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức;

- Không được đòi hỏi thêm bất kỳ khoản lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng;

- Trong khi thực thi nhiệm vụ, không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình như vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha/mẹ đẻ, cha/mẹ nuôi, ông/bà nội, ông/bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh/chị/em ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì;

- Các công việc bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Song song với đó là những công việc được làm như:

- Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu;

- Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức;

- Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

- Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 24/02/2020.

Xem thêm:

Hướng dẫn phân biệt vi bằng và văn bản công chứng

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác