logo
Thứ Sáu, 22/05/2020

Tổ chức tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho hơn 800 nghìn trẻ

Ngày 19/5/2020, Bộ Y tế đã phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 01 - 05 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2020 tại Quyết định số 2106/QĐ-BYT.

Trong Quý III - IV/2020 trẻ em từ 01 - 05 tuổi (sinh từ 01/01/2015 - 30/06/2019) tại vùng nguy cơ cao sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin Sởi - Rubella không kể tiền sử được tiêm chủng vắc xin Sởi, hoặc vắc xin Sởi - Rubella (MR) hoặc vắc xin Sởi - Quai bị - Rubella (MMR) trước đó.

Những trẻ đã tiêm vắc xin sởi, MR, MMR trong thời gian <1 tháng trước khi triển khai tiêm bổ sung sẽ không thuộc diện đối tượng tiêm vắc xin trong chiến dịch này.

tiêm bổ sung vắc xin sởi - rubella

Tổ chức tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho hơn 800 nghìn trẻ (Ảnh minh họa)
 

Dự kiến số trẻ đối tượng các địa phương đăng ký là 819.925 trẻ.

Theo đó, tổng kinh phí là 15,8 tỷ đồng với 14,1 tỷ đồng kinh phí mua vắc xin và 1,7 tỷ đồng kinh phí mua vật tư tiêm chủng (từ nguồn ngân sách Trung ương). Kinh phí cho các hoạt động điều tra và lập danh sách đối tượng, in sao biểu mẫu, truyền thông vận động cộng đồng… do địa phương hỗ trợ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác