logo
Thứ Sáu, 23/10/2020

Từ 05/12/2020, làm mất hóa đơn phạt đến 10 triệu đồng

Mức phạt đối với các hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn được quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020.


Từ 05/12/2020, làm mất hóa đơn phạt đến 10 triệu đồng (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, tại Điều 26 quy định,  phạt cảnh cáo đối với một trong hai hành vi: Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (trừ liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ; Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế.

Phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền từ 04 - 08 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập;

- Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Phạt tiền từ 05 -  10 triệu đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai, nộp thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ nhưng không có hồ sơ chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và không có tình tiết giảm nhẹ tình tiết giảm nhẹ.

Ngoài ra, trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới