logo
Chủ Nhật, 25/10/2020

Từ 05/12/2020, nộp hồ sơ kê khai thuế quá hạn phạt đến 25 triệu

Mức phạt đối với hành vi nộp hồ sơ kê khai thuế quá hạn được quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020.

Từ 05/12/2020, nộp hồ sơ kê khai thuế quá hạn phạt đến 25 triệu (Ảnh minh họa)
 

Cụ thể, Tại Điều 13 quy định, phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

Các mức phạt còn lại với hành vi nộp hồ sơ kê khai thuế quá thời hạn quy định như sau:

- Phạt tiền từ 02 - 05 triệu đồng nếu quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày;

- Phạt tiền từ 05 - 08 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.

- Phạt tiền từ 08 - 15 triệu đồng khi:

+ Quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

+ Quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

+ Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

+ Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Phạt tiền từ 15 - 25 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

Trước đây, mức phạt tối đa về hành vi nộp hồ sơ kê khai thuế quá hạn quy định tại Thông tư 166/2013/TT-BTC chỉ là 05 triệu đồng. So với trước đây, quy định mới tại Nghị định 125 năm 2020 đã tăng nặng mức phạt với hành vi trên.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Vanbanluat.com                                   

Thông báo văn bản mới