logo
Thứ Tư, 23/09/2020

Không áp dụng chế độ thôi việc với viên chức bị kỷ luật buộc thôi việc

Ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý.

Một trong những nội dung được quan tâm là các quy định có liên quan đến việc viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc.

Cụ thể, viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì không được hưởng chế độ thôi việc nhưng được xác nhận thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Khong ap dung che do thoi viec voi can bo bi ky luat buoc thoi viec

Không áp dụng chế độ thôi việc với viên chức bị kỷ luật buộc thôi việc (Ảnh minh họa)


Sau 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực, viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được quyền đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước.

Trường hợp viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được đăng ký dự tuyển vào vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ đã đảm nhiệm.

Đối với viên chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức, buộc thôi việc, sau đó được kết luận là oan, sai mà vị trí công tác cũ đã bố trí người khác thay thế, thì được bố trí vào vị trí công tác, chức vụ quản lý phù hợp.

Mặt khác, cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật có quyền khiếu nại đối với quyết định kỷ luật theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/9/2020.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới