logo

Chỉ thị 16/CT-UBND Quảng Bình tăng cường quản lý thông tin, báo chí

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 16/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
  Ngày ban hành: 07/09/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
 •  

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH QUẢNG BÌNH
  ---------------
  Số: 16/CT-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  -------------------------
               Quảng Bình, ngày 07 tháng 9 năm 2017

   
   
  CHỈ THỊ
  Về việc tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí
  trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
   
  Thời gian qua, hệ thống báo chí, truyền thông của tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng; báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Quảng Bình đến với trong nước và quốc tế; thông tin kịp thời các sự kiện nổi bật, các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và mọi mặt đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.
  Tuy nhiên, hoạt động báo chí vẫn còn nhiều hạn chế như: tình trạng sử dụng các loại giấy tờ không hợp pháp, hợp lệ để tác nghiệp báo chí, lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức; thông tin trên báo chí vẫn còn thiếu khách quan, thiếu chính xác, sai sự thật làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh. Một số cơ quan, tổ chức chưa làm tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và trả lời trên báo chí.
  Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Luật Báo chí năm 2016, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
  1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố
  a) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Luật Báo chí năm 2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nướcvà các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý thông tin, báo chí.
  b) Thực hiện nghiêm túc việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật; cập nhật thông tin về người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn lên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề, sự kiện lớn, những chương trình, dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhằm tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện.
  c) Khi làm việc với báo chí yêu cầu phóng viên xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí do lãnh đạo cơ quan báo chí ký có ghi rõ tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu đến làm việc và nội dung, thời gian làm việc cụ thể. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo giấy tờ, giả danh nhà báo, phóng viên báo chí, cơ quan, tổ chức thông báo kịp thời cho cơ quan Công an, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp kiểm tra, xử lý.
  d) Thường xuyên nắm bắt thông tin, tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh và xử lý theo thẩm quyền; nếu có căn cứ cho rằng cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín hoặc gây hiểu lầm thì thực hiện phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí và Sở Thông tin và Truyền thông. Trường hợp những vụ việc quá phức tạp hoặc vượt quá thẩm quyền, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết.
  e) Hoạt động Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, bản tin đúng mục đích, nội dung và quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và chủ động loại bỏ những thông tin bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.
  f) Khi tổ chức họp báo, gặp mặt báo chí phải thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông đúng quy định.
  2. Các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí địa phương; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh
  a) Các cơ quan chủ quản báo chí thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động báo chí. Chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động. Tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí; khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
  b) Các cơ quan báo chí thực hiện đúng với tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật về báo chí; quản lý chặt chẽ hoạt động của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, không để xảy ra việc lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu và làm việc vi phạm pháp luật.
  c) Các nhà báo, phóng viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật; khi làm việc với cơ quan, tổ chức phải xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí kèm giấy tờ tùy thân; khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm về việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí hoặc lợi dụng danh nghĩa, giả mạo báo chí cần thông báo cho cơ quan Công an, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý; tham gia các hội nghị giao ban báo chí, họp báo, gặp mặt báo chí; thực hiện tốt chế độ báo cáo, trao đổi, chia sẻ và xử lý thông tin trong hoạt động báo chí.
  3. Sở Thông tin và Truyền thông
  a) Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, đặc biệt trong các trường hợp đột xuất, bất thường, các sự kiện lớn của tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
  b) Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, tổ chức xử lý, giải quyết thông tin trên báo chí, thông tin trên mạng internet, đặc biệt là thông tin về những vụ việc nổi cộm, bức xúc trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc xử lý thông tin trên báo chí, thông tin trên mạng internet.
  c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức tham mưu UBND tỉnh cung cấp thông tin về những vấn đề lớn, những vụ việc nổi cộm, bức xúc trên báo chí, trên mạng internet chưa được xử lý.
  d) Rà soát, cập nhật, đăng tải thông tin về người phát ngôn và văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.
  đ) Thực hiện quản lý, cấp phép Trang tin thông tin điện tử tổng hợp, bản tin của các cơ quan, tổ chức đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
  e) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nâng cao kỹ năng biên tập, nghiệp vụ cho cán bộ biên tập của các bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức.
  f) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thông tin, báo chí; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thông tin, báo chí.
  g) Tổ chức sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá hoạt động thông tin, báo chí; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê và công tác khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động thông tin, báo chí.
  h) Định kỳ sáu tháng hoặc đột xuất tổng hợp những khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
  Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.
   

   Nơi nhận:
  - Bộ Thông tin và Truyền thông;
  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
  - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
  - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
  - Các cơ quan báo chí trong tỉnh;
  - Các VPĐD, PVTT;
  - Lưu: VT, VX.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
   
   
  Đã ký
   
   
  Nguyễn Tiến Hoàng

   
   
   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Báo chí của Quốc hội, số 103/2016/QH13
  Ban hành: 05/04/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới