logo

Công văn 3262/BTTTT-CBC hướng dẫn thủ tục cấp, đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3262/BTTTT-CBC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Minh Tuấn
  Ngày ban hành: 09/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 09/10/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ
  TRUYỀN THÔNG
  --------
  Số: 3262 /BTTTT-CBC
  V/v: Hướng dẫn thủ tục cấp, đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

   
   

  Kính gửi:
  - Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố;
  - Các cơ quan báo chí

   
  Ngày 31/12/2015, Thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015 sẽ hết hiệu lực sử dụng. Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 23/3/2007 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí lập hồ sơ đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020, hồ sơ gồm có:
  1. Bản khai của người đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo do người đề nghị cấp Thẻ Nhà báo thực hiện việc kê khai theo mẫu quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT, được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt, đóng dấu của cơ quan báo chí;
  2. Bản sao Thẻ nhà báo đã được cấp giai đoạn 2011-2015 có chứng thực của cơ quan báo chí;
  3. Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo của cơ quan báo chí có chữ ký, đóng dấu xác nhận của: Người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện cơ quan chủ quản, đại diện cấp Hội Nhà báo, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông (đối với cơ quan báo chí địa phương);
  4. Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí có chứng thực của cơ quan báo chí.
  Đề nghị các cơ quan báo chí và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố gửi hồ sơ cấp, đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020 trước ngày 10/11/2015 (theo dấu bưu điện), về địa chỉ sau:
  - Cục Báo chí, số 92C Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (đối với cơ quan báo chí in, báo chí điện tử);
  - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, số 17 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  Bản mềm tổng hợp danh sách cấp, đổi Thẻ nhà báo gửi về địa chỉ:
  - Khối báo chí trung ương: vomailancbc@gmail.com
  - Khối báo chí địa phương: dothiquynhhoa84@gmail.com
  - Phát thanh, truyền hình: nhthuy@mic.gov.vn
  (Gửi kèm công văn này Bản khai đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo; Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo).
  Trân trọng./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Các cơ quan chủ quản báo chí;
  - Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (để b/c);
  - Lưu VT, Cục BC, QH(1200).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trương Minh Tuấn

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới