logo

Quyết định 1163/QĐ-BTTTT đính chính Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Văn bản liên quan

Văn bản mới