logo

Thông tư 17/2018/TT-BTTTT quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz

Văn bản liên quan

Văn bản mới