logo

Công văn 18442/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm của Cục Quản lý Dược

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 18442/QLD-MP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Tất Đạt
  Ngày ban hành: 29/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  ------------

  Số: 18442/QLD-MP

  V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

  Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

   

   

  Kính gửi:

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Công ty TNHH Xuân Thì

  (Địa chỉ: Nhà A46-TT3 Khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội)

   

  Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

  Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại tại Công ty TNHH Xuân Thì,

  Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 07 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Xuân Thì (Địa chỉ: LK32-Khu dịch vụ 20A-B, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Lý do thu hồi cụ thể như sau:

  - Sản phẩm Colatin Keratin P.P.T Leave In Conditioner (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 41514/17/CBMP-QLD cấp ngày 01/8/2017):

  Nhãn sản phẩm không ghi tên nước sản xuất (Trung Quốc) và không ghi địa chỉ Công ty TNHH Xuân Thì (Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường) theo quy định.

  - Sản phẩm Delofil Hair Color Cream 9/3 (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 10737/16/CBMP-QLD cấp ngày 06/6/2016):

  + Nhãn sản phẩm không ghi tên nước sản xuất (Trung Quốc);

  + Thành phần công thức ghi trên nhãn không thống nhất với thành phần ghi trên hồ sơ công bố và bản công thức sản phẩm của nhà sản xuất.

  - 05 Sản phẩm sau:

  TT

  Tên sản phẩm ghi trên

  Phiếu công bố mỹ phẩm

  Số tiếp nhận

  Phiếu công bố

  Ngày cấp

  1

  Colatin Hair Color Cream 4.2

  39014/17/CBMP-QLD

  11/7/2017

  2

  Colatin Hair Color Cream 6.66

  39218/17/CBMP-QLD

  12/7/2017

  3

  Colatin Hair Color Cream 5.6

  39232/17/CBMP-QLD

  12/7/2017

  4

  Colatin Hair Color Cream 6.5

  39244/17/CBMP-QLD

  12/7/2017

  5

  Colatin Hair Color Cream 8YG

  39263/17/CBMP-QLD

  12/7/2017

   

  + Nhãn sản phẩm không ghi tên nước sản xuất (Trung Quốc);

  + Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn và hồ sơ công bố không thống nhất với thành phần ghi trên bản công thức sản phẩm của nhà sản xuất.

  2. Công ty TNHH Xuân Thì phải:

  - Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm do Công ty đứng tên công bố nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

  - Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/11/2019.

  3. Sở Y tế thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên của Công ty, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

  4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo);

  - Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để báo cáo);

  - Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;

  - Trang TTĐT Cục QLD;

  - Lưu: VT, PCTTr, MP(P).

  KT. CỤC TRƯỞNG

  PHÓ CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

  Nguyễn Tất Đạt

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 18442/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm của Cục Quản lý Dược

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược
  Số hiệu: 18442/QLD-MP
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 29/10/2019
  Hiệu lực: 29/10/2019
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Tất Đạt
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới