logo

Công văn 19527/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 19527/QLD-CL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Văn Đông
  Ngày ban hành: 19/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 19/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  ------------

  Số: 19527/QLD-CL

  V/v: Công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt

  tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

  (Hồ sơ giải trình đạt yêu cầu)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2019

   

   

                                                            

  Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 48 Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập về việc duy trì danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP, Cục Quản lý Dược đã tiến hành thẩm định các hồ sơ giải trình cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP.

  Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Công bố Danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Hồ sơ giải trình đạt yêu cầu).

  2. Điều chỉnh nội dung sau khi thẩm định hồ sơ bổ sung của công ty:

  - Công ty FAREVA AMBOISE (công bố Đợt 57 STT 21): Điều chỉnh phạm vi chứng nhận thành "Thuốc không vô trùng: viên nén (bao gồm cả chất có hoạt tính hormon)".

  - Công ty Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH (công bố Đợt 68 STT 63): Điều chỉnh phạm vi chứng nhận thành "* Sản phẩm: Thuốc bột đông khô pha dung dịch tiêm và ống dung môi Zomacton 4mg (Somatropin 4mg)"; điều chỉnh ngày hết hạn thành ngày 13/04/2020.

  - Công ty Astellas Pharma tech Co., Ltd (Toyama Technology Center) (công bố Đợt 66 STT 97): Điều chỉnh phạm vi chứng nhận thành "Sản phẩm: Thuốc mỡ Protopic (Tacrolimus dưới dạng Tacrolimus monohydrate 3mg và 10mg)".

  - Công ty Famar Orleans (công bố Đợt 68 STT 74): Điều chỉnh phạm vi chứng nhận, số giấy chứng nhận, ngày cấp ngày hết hạn, bổ sung phạm vi chứng nhận “viên nén sủi”.

  - Công ty Contract manufacturing & Packgaking Services Pty Ltd (công bố Đợt 68 STT 23): Điều chỉnh địa chỉ cơ sở sản xuất thành "20-24".

  - Công ty Hetero Labs Limited (công bố Đợt 68 STT 41): Bổ sung phạm vi chứng nhận “viên nén bao phim”.

  - Công ty AstraZeneca AB (công bố Đợt 64 STT 29): Điều chỉnh địa chỉ chung cho các nhà máy của cơ sở sản xuất.

  - Công ty Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. (công bố Đợt 68 STT 51, 52): Điều chỉnh ngày cấp và ngày hết hạn Giấy chứng nhận.

  - Công ty LEO Laboratories Ltd (công bố Đợt 68 STT 119): Điều chỉnh tên nhà máy thành "LEO Laboratories Ltd", và địa chỉ thành "285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12, D12 E923, Ireland".

  - Công ty Hetero Labs Limited, Unit III (công bố Đợt 65 STT 51): Điều chỉnh địa chỉ thành "22-110 Industrial Development Area, Jeedimetla, Hyderabad, Telangana, India", điều chỉnh phạm vi công bố "viên nang" thành "viên nang cứng".

  - Công ty Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH (công bố Đợt 60 STT 110): Điều chỉnh địa chỉ nhà sản xuất thành "Industriestrasse".

  - Công ty Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA (Pharmaceutical Works Jelfa S.A.) (công bố Đợt 68 STT 5): Bổ sung phạm vi chứng nhận "dạng thuốc mỡ dùng ngoài".

  - Công ty BSP Pharmaceutical S.p.A (công bố Đợt 68 STT 122): Điều chỉnh tên cơ sở sản xuất thành BSC Pharmaceutical S.p.A.

  - Công ty Dr. Reddy's Laboratories Ltd. -FTO 7 (công bố Đợt 66 STT 83): Điều chỉnh địa chỉ thành "VSEZ".

  - Công ty Stada-VN Joint Venture Co. Ltd., Binh Duong Branch (công bố Đợt 66 STT 8 Đợt 67 STT 24, 28): Bổ sung “Tên mới: Stellapharm J.V.Co., Ltd - Branch 1”.

  Danh sách cập nhật cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU- GMP (Tổng hợp) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược - Địa chỉ: http://dav.gov.vn - Mục Thông tin đấu thầu thuốc.

  Cục Quản lý Dược công bố Danh sách cơ sơ sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP theo định dạng Excel và PDF để các cơ sở xét thầu thuận lợi trong tra cứu. Trong đó, danh sách dưới dạng PDF được coi là căn cứ để xem xét cuối cùng.

  3. Trong trường hợp cơ sở sản xuất có tên đồng thời trong “Danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP”; và “Danh sách hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP không đạt yêu cầu”, “Danh sách hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP phải bổ sung giải trình” thì cơ sở sản xuất đáp ứng các yêu cầu đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP với phạm vi chứng nhận được công bố tại Danh sách cập nhật cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU- GMP.

  Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thông báo thông tin trên với các cơ sở y tế trên địa bàn để các cơ sở thực hiện công tác đấu thầu thuốc theo đúng quy định.

  Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);

  - Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng;

  - Cục Y tế - Bộ Công an;

  - Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải;

  - Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;

  - Website Cục Quản lý Dược;

  - Lưu; VT, CL.

  KT. CỤC TRƯỞNG

  PHÓ CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Đỗ Văn Đông

   

  DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC ĐẠT TIÊU CHUẨN PIC/S - GMP EU - GMP

  (Hồ sơ giải trình đạt yêu cầu)

  ( Danh sách đính kèm công văn số 19527/QLD-CL ngày 19/11/2019 của Cục Quản lý Dược)

   

  STT

  TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT

  ĐỊA CHỈ

  PHẠM VI CHỨNG NHẬN

  NGUYÊN TẮC GMP

  GIẤY CH. NHẬN

  NGÀY

  CẤP

  NGÀY

  HẾT

  HẠN

  QUAN CẤP

  NHÓM

  THUỐC

  1

  2

  1

  TTY Biopharm Company Limited Chungli Factory

  838, Chung Hwa Rd., Sec. 1, Chungli Dist., Taoyuan City, 32069, Taiwan

  * Thuốc không vô trùng: Dạng bào chế bán rắn.

  * Thuốc chứa chất độc tế bào: thuốc tiêm (dung dịch thể tích nhỏ sản xuất vô trùng và tiệt trùng cuối; Liposome để tiêm (dung dịch thể tích nhỏ sản xuất vô trùng); viên nang.

  PIC/S-GMP

  5621

  16/10/2019

  30/09/2021

  Taiwan Food

  and Drug Administration

  (TFDA)

   

  2

  2

  S.C. Slavia Pharm S.R.L

  B-dul Theodor Pallady nr. 44C, sector 3, cod 032266, Bucuresti, Romania

  * Thuốc không vô trùng: viên nang cứng; viên nén bao phim; thuốc cốm, thuốc bột; dạng bào chế bán rắn (kem, mỡ, gel; bao gồm cả thuốc chứa hormon corticosteroid); viên nén.

  EU-GMP

  039/2019/R

  O

  03/09/2019

  30/06/2022

  National Agency for Medicines and Medical

  Devices (NAMMD),

  Romania

  1

   

  3

  Cadila Healthcare Ltd

  Sarkhej-Bavla N.H.N° : 8-A, Moraiya, Tal : Sanand, AHMEDABAD, 382-210, India

  * Thuốc không vô trùng: Viên nang cứng; viên nang mềm; viên nén; viên nén bao.

  EU GMP

  2019/HPF/P

  T/004

  08/11/2016

  25/01/2022

  French National Agency for Medicine and Health

  Products Safety (ANSM)

   

  2

  4

  Omega

  Laboratories Ltd

  10850 Hamon Montreal, Quebec, Canada, H3M

  3A2

  Sản phẩm: Octreotide Acetate Omega 100mcg/ml (Octreotide 100mcg/ml)

  Tên tại Việt Nam: DBL Octreotide 0.1mg/ml

  Canada-

  GMP

  73010

  15/08/2019

  15/08/2020

  Health Products and

  Food Branch

  Inspectorate (HPFBI),

  Canada

  1

   

  5

  S.M. Farmaceutici S.R.L.

  (Cơ sở sản xuất)

  Zona Industriale - 85050 TITO (PZ), Italy

  * Sản phẩm: Dung dịch tiêm truyền Moretel (Metronidazole 500mg/100ml)

  EU GMP

  IT/138/H/20

  19

  23/07/2019

  18/10/2021

  Italian Medicines Agency (AIFA)

  1

   

  Deltamedica

  GmbH

  (Cơ sở xuất

  xưởng)

  Ernst-Wagner-Weg 1-5, 72766 Reutlingen, Germany

  EU GMP

  DE_BW_01_

  GMP_2019_

  0006

  14/01/2019

  quan thẩm quyền Đức (Baden-

  Wurttemberg)

  6

  GlaxoSmithKline Biologicals SA

  Rue de l'Institut 89, Rixensart, 1330, Belgium

  * Thuốc vô trùng:

  + Thuốc sản xuất vô trùng: dung dịch thể tích lớn; dung dịch thể tích nhỏ.

  + Thuốc tiệt trùng cuối: dung dịch thể tích lớn.

  * Thuốc sinh học: thuốc miễn dịch; thuốc công nghệ sinh học.

  EU GMP

  BE/GMP/20

  18/145

  06/03/2019

  09/11/2021

  Federal Agency for Medicines and Health Products (FAMHP), Belgium

  1

   

  7

  Celogen Generics Private Ltd

  Plot No. 646/1&2,

  Agrawal Industrial Estate, Somnath Road, Dabhel,

  Daman (UT) 396 210, India

  * Thuốc không vô trùng: viên nang cứng; viên nén.

  EU GMP

  MT/034HM/

  2017

  05/12/2017

  09/10/2020

  Medicines Authority of Malta (MAM)

   

  2

  8

  Glaxo Wellcome Production

  Zl de la Peyennière, 53100 Mayenne, France

  * Thuốc không vô trùng chứa kháng sinh Penicillin: Viên nang cứng; thuốc bột pha hỗn dịch; viên nén; viên nén bao phim.

  EU-GMP

  2018/HPF/F

  R/263

  06/12/2018

  14/09/2021

  National Agency for the Safety of Medicine and Health Products (ANSM), France

  1

   

  9

  Republican

  unitary enterprise

  "Belmedpreparaty"

  - workshop 2

  Tên viết tắt:

  Belmedpreparaty

  RUE

  30, Fabritsius Str., Minsk, 220007, Republic of Belarus

  cách ghi khác: 220007 Minsk, 30, Fabritsius

  Street. Republic of Belarus

  * Thuốc vô trùng

  - Thuốc sản xuất vô trùng: Thuốc đông khô (thuốc độc tế bào/kìm tế bào); Dung dịch thể tích nhỏ

  EU-GMP

  030/2019/R

  O

  09/07/2019

  12/04/2022

  National Agency for Medicines and medical Devices from Romania

   

  2

  10

  Hikma

  Farmacêutica (Portugal), S.A.

  Estrada do Rio da Mó, n.º

  8, 8-A e 8-B - Fervença,

  Terrugem SNT, 2705-906,

  Portugal

  * Thuốc vô trùng:

  + Thuốc sản xuất vô trùng: dung dịch thể tích lớn; thuốc đông khô; dung dịch thể tích nhỏ; thuốc bột (cephalosporin), hỗn dịch.

  + Thuốc tiệt trùng cuối: dung dịch thể tích lớn; dung dịch thể tích nhỏ, hỗn dịch

  EU-GMP

  F006/S1/MH

  /001/2018

  19/12/2018

  02/03/2021

  National Authority of Medicines and Health Products, I.P, Portugal

  1

   

  11

  Dongbang Future Tech & Life Co.,

  Ltd

  78 Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

  * Viên nang cứng, viên nang mềm

  PIC/S GMP

  2019-D1-

  2022

  26/08/2019

  22/11/2021

  Gyeongin Regional

  Office of Food and Drug Safety, Korea

   

  2

  12

  Adamed Pharma S.A.

  ul Marszalka, Józefa

  Pilsudskiego 5, 95-200

  Pabianice, Poland

  *Thuốc không vô trùng:

  - Viên nang cứng (bao gồm cả thuốc độc tế bào)

  - Thuốc uống dạng lỏng; thuốc dùng ngoài dạng lỏng

  - Thuốc bột;

  - Viên nén (bao gồm cả thuốc chứa hormon và steroid

  EU-GMP

  IWPS.405.7.

  2019.KKW.1

  WTC/0039_

  01_01/14

  26/02/2019

  05/12/2020

  Main Pharmaceutical Inspectorate (MPI), Poland

  1

   

  13

  IDT Biologika GmbH

  (Cơ sở sản xuất)

  Am Pharmapark, 06861 Dessau-Roblau, Germany

  * Sản phẩm: Binocrit (Epoetin alfa, nồng độ: 1000 IU/0,5ml; 2000 IU/ml; 4000 IU/0,4ml; 10000 IU/1ml.

  EU GMP

  DE_ST_01_G

  MP_2018_0

  031

  01/10/2018

  08/06/2021

  Cơ quan thẩm quyền Đức (Sachsen-Anhalt)

  1

   

   

  Sandoz GmbH (Cơ sở xuất xưởng)

  Biochemiestrabe (hoặc Biochemiestrasse) 10, Kundl, 6250, Austria

   

  EU-GMP

  481922­

  0108-001

  29/11/2018

   

  Austrian Federal Office for Safety in Health Care

   

   

  14

  Tên cũ: Stada - VN Joint Venture Co., Ltd.

  Tên mới: Stellapharm J.V. Co., Ltd - Branch 1

  40 Tu Do Avenue,

  Vietnam - Singapore Industrial Park, Thuan An, Binh Duong Province, Viet Nam

  Sản phẩm được xét nhóm thầu 1 (lưu hành tại Đức):

  + Viên nén Amlodipine (besilat) Stada 5mg; Amlodipine (besilat) Stada 10mg. Tên tại Việt Nam: Stadovas 5 Tab; Stadovas 10 Tab

  EU-GMP

  DE_HE_01_

  GMP_2019_

  0065

  13/05/2019

  07/03/2022

  Cơ quan thẩm quyền Đức

  1

   

  15

  Capsugel Ploermel SAS

  (Cơ sở sản xuất bán thành phẩm)

  ZI de Camagnon, 56800 Ploermel, France

  * Sản phẩm:

  + Thuốc viên nang mềm Utrogestan 200 mg (Progesterone dạng hạt mịn 200 mg), Tên Việt Nam: Progesterone (dạng hạt mịn) 200 mg;

  + Thuốc viên nang mềm Utrogestan 100 mg (Progesterone dạng hạt mịn 100 mg), Tên Việt Nam: Progesterone (dạng hạt mịn) 100 mg".

  EU-GMP

  2019/HPF/F

  R/117

  11/04/2019

  11/01/2020

  French National Agency for Medicine and Health Products Safety (ANSM)

  1

   

   

  Besins

  Manufacturing Belgium SA (Cơ sở đóng gói, kiểm nghiệm, xuất xưởng)

  Groot Bijgaardenstraat 128, Drogenbos, 1620, Belgium

   

  EU-GMP

  BE/GMP/20

  19/003

  22/02/2019

   

  Federal Agency for Medicines and Health Product of Belgium

   

   

  16

  Fresenius Kabi Norge AS

  Svinesundsveien 80 and Svinesundsveien 336, HALDEN, NO-1788, Norway

  * Thuốc vô trùng:

  + Thuốc sản xuất vô trùng: Dung dịch thể tích lớn; dung dịch thể tích nhỏ.

  + Thuốc tiệt trùng cuối: Dung dịch thể tích lớn; dung dịch thể tích nhỏ.

  * Thuốc không vô trùng:

  + Dung dịch dùng ngoài da;

  + Dung dịch thuốc uống;

  + Thuốc uống dạng gel.

  EU-GMP

  17/00212-3

  07/02/2017

  18/06/2020

  Cơ quan thẩm quyền Na Uy

   

  2

  17

  B.Braun Melsungen AG

  Straβe 1 34212

  Melsungen, Germany (Cách ghi khác: Carl -

  Braun - Straβe 1, 34212 Melsungen, Germany)

  * Thuốc vô trùng có tiệt trùng cuối: Dung dịch thể tích nhỏ, Dung dịch thể tích lớn

  EU-GMP

  DE-HE-01-

  GMP-2019-

  0172

  07/10/2019

  22/05/2022

  Cơ quan thẩm quyền Đức

  1

   

  18

  B.Braun Medical, SA

  Ctra. de Terrassa, 121 08191 RUBÍ (Barcelona), Spain

  * Thuốc vô trùng có tiệt trùng cuối: Dung dịch thể tích nhỏ, Dung dịch thể tích lớn.

  EU-GMP

  NCF/1946/0

  01/CAT

  26/09/2019

  31/03/2020

  Ministry of Health of Government of

  Catalonia, Spain

  1

   

  19

  C.B.Fleet

  Company Inc

  Lynchburg, VA 24502, United States of America Cách viết khác: 4615 Murray Place, Lynchburg, VA 24502, United States of America

  * Sản phẩm: Dung dịch thụt trực tràng Monobasic sodium phosphate/Dibasic sodium phosphate, Enema (monobasic sodium phosphate 19 GM/118 ML; dibasic sodium phosphate

  7 GM/118 ML).

  Tên thương mại: Fleet Enema

  U.S.CGMP

  9A7C-VN8P

  31/07/2019

  30/07/2021

  United States Food and Drug Administration

  1

   

  20

  Octapharma Dessau GmbH- cơ sở đóng gói thứ

  cấp

  Otto-Reuter-StraPe 3,

  06847, Dessau-Roβlau, Germany

  Thuốc sinh học Octanate 50 IU/ml hộp 01 lọ 5 ml bột pha dung dịch tiêm truyền ( kèm 1 lọ dung môi nước cất pha tiêm, 1 xy lanh, 1 kim hai đầu, 1 kim lọc, 1 bộ kim truyền, 2 miếng bông tẩm cồn)

  EU-GMP

  DE_ST_01_G

  MP_2018_0

  045

  21/11/2018

  16/08/2021

  Cơ quan thẩm quyền Đức

  1

   

   

  Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m. b.H cơ sở sản xuất

  Oberlaaerstraße 235, 1100 Wien, Austria

   

  EU GMP

  INS-480018­

  0072-001

  (21/40)

  08/05/2019

   

  Federal Office for Safety in Health Care, Austria

   

   

  21

  Famar Italia S.P.A (Cơ sở sản xuất)

  Via Zambeletti, 25-20021

  Baranzate (MI) (hoặc 25 I-

  20021 Baranzate di Bollate - Milano), Italia.

  * Sản phẩm: viên nén Acarbose Friulchem (Acarbose 100mg)

  EU-GMP

  IT/93/H/201

  9

  21/05/2019

  11/04/2022

  AIFA Italian Medicine Agency

  1

   

   

  Lamp San

  Prospero S.P.A

  (Cơ sở đóng gói sơ cấp và thứ cấp)

  Via della Pace, 25/A-41030 San Prospero (MO) (hoặc 25/A I-41030 San Prospero - Modena), Italia.

   

  EU-GMP

  IT/91/H/201

  9

  20/05/2019

  03/08/2022

  AIFA Italian Medicine Agency

   

   

  22

  Rohto-

  Mentholatum (Vietnam) Co., Ltd

  No. 16 VSIP, Street No. 5, Vietnam-Singapore Industrial Park, Binh Hoa Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam

  • Thuốc vô trùng: dung dịch thuốc nhỏ mắt (Rohto Vita 40 α, Rohto Eyestretch, Rohto C cube m, Rohto C cube aqua, Rohto C cube cool, Rohto C cube cool charge a, Rohto cool 40α, Rohto Vita cool 40, Rohto Alguard, Rohto Alguards, Rohto Alguard Soft, Rohto Alguard Mild, Rohto Zi b, Rohto Zi pro a, Rohto Lycee a, New V Rohto, Rohto V11, Rohto Soft One Eye Drops, Rohto Racia, Rohto Tear Free, Rohto Free One).
  • Thuốc không vô trùng: Thuốc kem; thuốc gel; thuốc mỡ.

  Japan GMP

  AG1100000

  1

  12/02/2019

  09/08/2024

  Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW), Japan

   

  2

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  Ban hành: 11/07/2019 Hiệu lực: 01/10/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới