logo

Công văn 23070/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 23070/QLD-MP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Văn Đông
  Ngày ban hành: 18/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
  -------

  Số: 23070/QLD-MP
  V/v: Đình chlưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

   

   

  Kính gửi:

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Công ty TNHH SX - TM - XNK m
  phẩm Tân Đại Dương (Đ/ch: s61-63 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh)

   

  Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

  Căn cứ Công văn số 287/CV-TTKN đề ngày 03/12/2018 của Trung tâm kiểm nghiệm Trà Vinh gửi kèm Phiếu Kiểm nghiệm số 295L/KN-18 ngày 01/11/2018 về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Cream mủ trôm Tân Gia Khang (Slô: 05TDD0318TV; Ngày sản xuất: 22/5/18; Hạn dùng: 22/5/21; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 003379/15/CBMP-HCM) do Công ty TNHH SX - TM - XNK mỹ phẩm Tân Đại Dương sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

  Mu sản phẩm nêu trên do Trung tâm Kiểm nghiệm Trà Vinh lấy tại Shop Thanh Vân (Địa chỉ: số 695 Điện Biên Phủ, phường 6, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) để kiểm tra chất lượng; Mu thử không đáp ứng quy định về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng.

  Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm Cream mủ trôm Tân Gia Khang (Số lô: 05TDD0318TV; Ngày sản xuất: 22/5/18; Hạn dùng: 22/5/21; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 003379/15/CBMP-HCM) do Công ty TNHH SX - TM - XNK mỹ phẩm Tân Đại Dương sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

  2. Công ty TNHH SX - TM - XNK mỹ phẩm Tân Đại Dương phải:

  - Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng này.

  - Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/01/2019.

  3. Đề nghị Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh:

  - Kiểm tra Công ty TNHH SX - TM - XNK mỹ phẩm Tân Đại Dương trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan;

  - Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/01/2019.

  4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TTr. Trương Quốc Cường (để b/cáo);
  - CTr. Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
  - VKNT TW, VKNT Tp. HCM;
  - Trang TTĐT Cục QLD;
  - Lưu: VT, TTr, MP.

  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Đỗ Văn Đông

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 23070/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược
  Số hiệu: 23070/QLD-MP
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 18/12/2018
  Hiệu lực: 18/12/2018
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Đỗ Văn Đông
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới