logo

Công văn 7359/BYT-QLD cập nhật thông tin Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 7359/BYT-QLD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Quốc Cường
  Ngày ban hành: 30/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  _______

  Số: 7359/BYT-QLD
  V/v:
  Cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

   

  Bộ Y tế thông báo một số thông tin cập nhật tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo các Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/3/2013 (Đợt 4), Quyết định số 1739/QĐ-BYT ngày 20/5/2013 (Đợt 5), Quyết định số 2498/QĐ-BYT ngày 07/7/2014 (Đợt 9), Quyết định số 241/QĐ-BYT ngày 23/01/2015 (Đợt 10), Quyết định số 718/QĐ-BYT ngày 29/02/2016 (Đợt 13), Quyết định số 4404/QĐ-BYT ngày 16/8/2016 (Đợt 14), Quyết định số 235/QĐ-BYT ngày 23/01/2017 (Đợt 15), Quyết định số 1832/QĐ-BYT ngày 10/5/2017 (Đợt 16), Quyết định số 3412/QĐ-BYT ngày 27/7/2017 (Đợt 17), Quyết định số 4764/QĐ- BYT ngày 24/10/2017 (Đợt 18), Quyết định số 1471/QĐ-BYT ngày 27/02/2018 (Đợt 19), Quyết định số 5152/QĐ-BYT ngày 23/8/2018 (Đợt 20), Quyết định số 5694/QĐ-BYT ngày 25/9/2018 (Đợt 21), Quyết định số 31/QĐ-QLD ngày 18/01/2019 (Đợt 22), Quyết định số 4007/QĐ-BYT ngày 03/9/2019 (Đợt 23) và Quyết định số 207/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 (Đợt 24) về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

  Thông tin các thuốc được cập nhật tại Danh mục kèm theo công văn này.

  Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết./.

   

  Nơi nhận:

  -  Như trên;

  -  Bộ trưởng (để b/c);

  -  Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để p/h);

  -  Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

  -  Cục Quân y - Bộ Quốc phòng;

  -  Cục Y tế - Bộ Công an;

  -  Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ GTVT;

  -  Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;

  -  Các Công ty có thuốc được cập nhật;

  -  Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

  -  Website Cục QLD;

  -  Lưu: VT, QlD (02b).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Trương Quốc Cường

   

   

   

  BỘ Y TẾ
  _______

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

   

   

   

  CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ

  (Ban hành kèm theo văn bản số 7359/BYT-QLD ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế)

   

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất

  Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  Cơ sở sản xuất

  Địa chỉ cơ sở sản xuất, Nước sản xuất

  Số, ngày, Quyết định công bố

  Nội dung cập nhật

  1

  Bivitanpo 100

  Losartan kali

  100 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 3 vỉ (nhôm- PVC/PVdC) x 10 viên; 3 vỉ (nhôm-nhôm) x 10 viên

  VD-31444-19

  Công ty cổ phần BV Pharma

  Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi,Thành phố Hồ Chí Minh

  Đợt 24: Quyết định số 207/QĐ-BYT ngày 21/01/2020

  - Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH BRV Healthcare;

  - Địa chỉ: Khu A, số 18 đường số 09, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

  2

  Seroquel XR

  Quetiapin (dưới dạng Quetiapin fumarat)

  300 mg

  Viên nén phóng thích kéo dài

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22284-19

  AstraZeneca Pharmaceuticals LP

  587 Old Baltimore Pike, Newark, Delaware 19702, USA

  Đợt 24: Quyết định số 207/QĐ-BYT ngày 21/01/2020

  Cơ sở sản xuất: AstraZeneca Pharmaceuticals LP

  Địa chỉ cơ sở sản xuất: 587 Old Baltimore Pike, Newark, Delaware 19702, USA.

  Cơ sở đóng gói: AstraZeneca UK Limited

  Địa chỉ cơ sở đóng gói: Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, UK.

  3

  Seroquel XR

  Quetiapin (dưới dạng Quetiapin fumarat)

  200 mg

  Viên nén phóng thích kéo dài

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22283-19

  AstraZeneca Pharmaceuticals LP

  587 Old Baltimore Pike, Newark, Delaware 19702, USA

  Đợt 24: Quyết định số 207/QĐ-BYT ngày 21/01/2020

  Cơ sở sản xuất: AstraZeneca Pharmaceuticals LP

  Địa chỉ cơ sở sản xuất: 587 Old Baltimore Pike, Newark, Delaware 19702, USA.

  Cơ sở đóng gói: AstraZeneca UK Limited

  Địa chỉ cơ sở đóng gói: Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, UK.

  4

  Seroquel XR

  Quetiapin (dưới dạng Quetiapin fumarat)

  50 mg

  Viên nén phóng thích kéo dài

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22285-19

  AstraZeneca Pharmaceuticals LP

  587 Old Baltimore Pike, Newark, Delaware 19702, USA

  Đợt 24: Quyết định số 207/QĐ-BYT ngày 21/01/2020

  Cơ sở sản xuất: AstraZeneca Pharmaceuticals LP

  Địa chỉ cơ sở sản xuất: 587 Old Baltimore Pike, Newark, Delaware 19702, USA.

  Cơ sở đóng gói: AstraZeneca UK Limited

  Địa chỉ cơ sở đóng gói: Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, UK.

  5

  Midefix 200

  Cefixim (dưới dạng

  Cefixim trihydrat)

  Mỗi gói 2,8 g chứa: Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) 200 mg

  Thuốc bột pha hỗn dịch uống

  Hộp 10 gói x 2,8 g

  VD-27952-17

  Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

  Lô E2 - Đường N4- KCN Hòa Xá, xã Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

  Đợt 18: Quyết định số 4764/QĐ-BYT ngày 24/10/2017

  Lô E2 - Đường N4- KCN Hòa Xá, phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

  6

  Midantin 500/62,5

  Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat)

  500mg

  Bột pha hỗn dịch uống

  Hộp 12 gói x 3g

  VD-26902-17

  Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

  Lô E2, đường N4, KCN Hòa Xá, xã Lộc Hòa, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam

  Đợt 19: Quyết định số 1471/QĐ-BYT ngày 27/02/2018

  Lô E2 - Đường N4- KCN Hòa Xá, phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

  Acid Clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat: cellulose vi tinh thể tỉ lệ 1:1)

  62,5mg

  7

  Cefuroxime 125mg/5ml

  Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil)

  Mỗi 5ml hỗn dịch chứa Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 125mg

  Thuốc bột pha hỗn dịch uống

  Hộp 1 lọ 40 g bột pha 60 ml hỗn dịch

  VD-29006-18

  Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

  Lô E2, đường N4, KCN Hoà Xá, xã Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

  Đợt 20: Quyết định số 5152ZQD-BYT ngày 23/8/2018

  Lô E2 - Đường N4- KCN Hòa Xá, phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

  8

  Cefixime 50mg

  Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat)

  Mỗi gói 1,4g chứa Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat) 50 mg

  Thuốc cốm pha hỗn dịch uống

  Hộp 10 gói x 1,4g

  VD-32525-19

  Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

  Lô E2, đường N4, KCN Hoà Xá, xã Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

  Đợt 23: Quyết định số 4007/QĐ-BYT ngày 03/9/2019

  Lô E2 - Đường N4- KCN Hòa Xá, phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

  9

  Cefixime

  100mg

  Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat)

  Mỗi gói 1,4g chứa Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat) 100 mg

  Thuốc cốm pha hỗn dịch uống

  Hộp 10 gói x 1,4g

  VD-32524-19

  Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

  Lô E2, đường N4, KCN Hoà Xá, xã Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

  Đợt 23: Quyết định số 4007/QĐ-BYT ngày 03/9/2019

  Lô E2 - Đường N4- KCN Hòa Xá, phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

  10

  Cefixim 50mg/5ml

  Cefixim (dùng dạng Cefixim trihydrat)

  600 mg/ lọ 30 g để pha 60 ml hỗn dịch

  Thuốc cốm pha hỗn dịch

  Hộp 01 lọ

  VD-32855-19

  Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

  Lô E2, đường N4, KCN Hoà Xá, xã Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

  Đợt 24: Quyết định số 207/QĐ-BYT ngày 21/01/2020

  Lô E2 - Đường N4- KCN Hòa Xá, phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

  11

  SaVi Valsartan Plus HCT 80/12,5

  Valsartan 80 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg

   

  Viên nén bao phim

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-23010-15

  Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

  Lô Z01-02-03a KCN/KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.

  Hồ Chí Minh

  Đợt 24: Quyết định số 207/QĐ-BYT ngày 21/01/2020

  Tên thuốc: SaVi Valsartan Plus HCT 80/12.5

  12

  Bivolcard 5

  Nebivolol

  5 mg

  viên nén bao phim

  Hộp 3 vỉ x 10 viên;

  VD-24265-16

  Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

  Lô Z.01-02-03a KCN trong KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCM

  Đợt 24: Quyết định số 207/QĐ-BYT ngày 21/01/2020

  Hoạt chất: Nebivolol (dưới dạng Nebivolol HCl)

  13

  Mibetel HCT

  Telmisartan

  Hydrochorothiazid

  40 mg;

  12,5 mg

  viên nén

  Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 20 vỉ x 10 viên

  VD-30848-18

  Công ty TNHH Liên doanh Hasan- Dermapharm

  Lô B - Đường số 2 - Khu công nghiệp Đồng An - Thị xã Thuận An - tỉnh Bình Dương

  Đợt 24: Quyết định số 207/QĐ-BYT ngày 21/01/2020

  Hoạt chất: Telmisartan; Hydroclorothiazid

  14

  Fordia

  Metformin hydroclorid

  500 mg

  Viên nén

  Hộp 01 vỉ x 10 viên; Hộp 06 vỉ x 10 viên

  VD-33976-19

  Công ty TNHH United International Pharma

  Số 16 VSIP II - Đường số 7 - Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II - Khu liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương - Phường Hòa Phú - Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

  Đợt 24: Quyết định số 207/QĐ-BYT ngày 21/01/2020

  Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

  15

  Fordia

  Metformin hydroclorid

  850 mg

  Viên nén

  Hộp 01 vỉ x 10 viên; Hộp 06 vỉ x 10 viên

  VD-33977-19

  Công ty TNHH United International Pharma

  Số 16 VSIP II - Đường số 7 - Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II - Khu liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương - Phường Hòa Phú - Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

  Đợt 24: Quyết định số 207/QĐ-BYT ngày 21/01/2020

  Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

  16

  Imexime 200

  Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat)

  200 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 1 vỉ x 10 viên

  VD-32836-19

  Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

  Số 22, đường số 2, KCN Việt Nam-Singapore II, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

  Đợt 24: Quyết định số 207/QĐ-BYT ngày 21/01/2020

  Tên thuốc: Imerixx 200

  17

  Acyclovir Stada 800mg

  Acyclovir

  800mg

  Viên nén

  Hộp 7 vỉ, 10 vỉ

  x 5 viên

  VD-10720-10

  SĐK cập nhật: VD-23346-15

  Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam

  K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Ấp Mỹ Hòa 2, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.

  Đợt 9: Quyết định số 2498/qĐ-BYT ngày 07/07/2o14.

  Công văn số 6527/BYT- QLD ngày 18/9/2014.

  Công văn số 1082/BYT- QlD ngày 02/3/2016.

  Tên thuốc: Acyclovir Stella 800mg

  - Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  - Địa chỉ: Số 40 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

  18

  Cetirizine Stada 10 mg

  Cetirizin dihydroclorid

  10 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai x 200 viên

  VD-18108-12;

  SĐK cập nhật:

  VD-30834-18

  Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  Số 40 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

  Đợt 14: Quyết định số 4404/QĐ-BYT ngày 16/8/2016

  Cập nhật theo Văn bản số 17248/QLD-CL ngày 24/10/2017.

  Cập nhật theo Văn bản số 525/QLD-CL ngày 18/01/2019.

  Cập nhật theo Văn bản số

  5141/BYT-QLD ngày 03/9/2019.

  Cập nhật theo Văn bản số 322/BYT-QLD ngày 21/01/2020

  Tên thuốc: Cetirizine Stella 10mg

  19

  Clarithromyci n Stada 250mg

  Clarithromycin

  250 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 2 vỉ x 10 viên

  VD-31395-18

  Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  Số 40 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

  Công bố Đợt 22: Quyết định số 31/QĐ-QLD ngày 18/01/2019.

  Cập nhật theo Văn bản số 322/BYT-QLD ngày 21/01/2020.

  Tên thuốc: Clarithromycin Stella 250mg

  20

  Diltiazem Stada 60 mg

  Diltiazem hydroclorid

  60 mg

  Viên nén

  Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên

  VD-27522-17

  Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  Số 40 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

  Đợt 21: Quyết định số 5694/QĐ-BYT ngày 25/9/2018

  Cập nhật theo Văn bản số 322/BYT-QLD ngày 21/01/2020.

  Tên thuốc: Diltiazem Stella 60 mg

  21

  Entecavir Stada 0.5mg

  Entecavir (dưới dạng Entecavir monohydrat)

  0,5 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  QLĐB-560-16

  Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  Số 40 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

  Đợt 21: Quyết định số 5694/QĐ-BYT ngày 25/9/2018

  Cập nhật theo Văn bản số 322/BYT-QLD ngày 21/01/2020.

  Tên thuốc: Entecavir Stella 0.5mg

  22

  Fluconazol Stada 150mg

  Fluconazol

  150mg

  Viên nang cứng

  Hộp 1 vỉ x 1 viên;

  Hộp 1 vỉ x 10 viên

  VD-18110-12,

  SĐK cập nhật: VD-32401-19

  Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  Số 40 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

  Công bố Đợt 5: Quyết định số 1739/QĐ-BYT ngày 20/05/2013

  'Cập nhật SĐK theo Văn bản số 560/BYT-QLD ngày 23/1/2015.

  Cập nhật theo Văn bản số 17248/QLD-CL ngày 24/10/2017.

  Cập nhật theo văn bản số

  5141/BYT-QLD ngày 03/9/2019.

  Cập nhật theo văn bản số 322/BYT-QLD ngày 21/01/2020

  Tên thuốc: Fluconazole Stella 150mg

  23

  Irbesartan Stada 150 mg

  Irbesartan

  150 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 2 vỉ x 14 viên

  VD-19189-13

  Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  Số 40 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

  Đợt 21: Quyết định số 5694/QĐ-BYT ngày 25/9/2018

  Cập nhật theo Văn bản số 322/BYT-QLD ngày 21/01/2020.

  Tên thuốc: Irbesartan Stella 150 mg

  24

  Irbesartan Stada 300mg

  Irbesartan

  300mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 2 vỉ x 14 viên

  VD-18533-13

  Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  Số 40 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

  Đợt 10: Quyết định số 241/QĐ-BYT ngày 23/01/2015

  Cập nhật theo văn bản số 17248/QLD-CL ngày 24/10/2017.

  Cập nhật theo văn bản số 322/BYT-QLD ngày 21/01/2020

  Tên thuốc: Irbesartan Stella 300mg

  25

  Metformin Stada 500 mg

  Metformin HCl

  500mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên

  VD-23976-15

  Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  Số 40 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

  Đợt 13: Quyết định số 718/QĐ-BYT ngày 29/02/2016

  Cập nhật theo Văn bản số 17248/QLD-CL ngày 24/10/2017.

  Cập nhật theo Văn bản số 322/BYT-QLD ngày 21/01/2020.

  Tên thuốc: Metformin Stella

  500 mg

  26

  Trimetazidine

  Stada 35 mg

  MR

  Trimetazidin dihydroclorid

  35 mg

  Viên nén bao phim phóng thích kéo dài

  Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x

  10 viên

  VD-25029-16

  Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  Số 40 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

  Đợt 15: Quyết định số 235/QĐ-BYT ngày 23/01/2017.

  Cập nhật theo Văn bản số 322/BYT-QLD ngày 21/01/2020.

  Tên thuốc: Trimetazidine Stella 35 mg

  27

  Venlafaxine Stada 75 mg

  Venlafaxin (dưới dạng venlafaxin HCl)

  75mg

  Viên nén bao phim phóng thích kéo dài

  Hộp 2 vỉ x 14 viên

  VD-23984-15

  Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  Số 40 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

  Đợt 13: Quyết định số 718/QĐ-BYT ngày 29/02/2016

  Cập nhật theo Văn bản số 17248/QLD-CL ngày 24/10/2017.

  Cập nhật theo Văn bản số 322/BYT-QLD ngày 21/01/2020.

  Tên thuốc: Venlafaxine Stella 75mg

  28

  Lostad HCT 100/25mg

  Losartan kali, Hydroclorothiazid

  100 mg;

  25 mg;

  Viên nén bao phim

  Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên

  VD-10766-10,

  SĐK cập nhật:

  VD-23975-15

  Công ty liên doanh TNHH Stada Việt Nam

  Số 40, Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.

  Đợt 24: Quyết định số 207/QĐ-BYT ngày 21/01/2020

  Tên thuốc: Lostad HCT 100/25. Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 40 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

  29

  Loratadin Stada 10mg

  Tên cập nhật: Lorastad 10 Tab.

  Loratadin

  10mg

  Viên nén

  hộp 2 vỉ x 10 viên

  VD-9029-09 SĐK cập nhật: VD-23354-15

  Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  Số 40 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

  Đợt 4: Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013

  Đính chính theo Văn bản số 1082/BYT-QLD ngày 02/3/2016.

  Cập nhật theo Văn bản số 4231/BYT-QLD ngày 27/7/2017.

  Cập nhật theo Văn bản số 525/QLD-CL ngày 18/01/2019.

  Cập nhật theo Văn bản số 322/BYT-QLD ngày 21/01/2020.

  Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên.

  30

  Glimepiride Stada 4 mg

  Glimepirid

  4 mg

  Viên nén

  Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên

  VD-23969-15

  Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  Số 40 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

  Đợt 21: Quyết định số 5694/QĐ-BYT ngày 25/9/2018

  Cập nhật theo Văn bản số 322/BYT-QLD ngày 21/01/2020.

  Tên mới: Glimepiride Stella 4 mg

  31

  Metformin Stada 1000 mg MR

  Metformin hydroclorid

  1000 mg

  Viên nén phóng thích kéo dài

  Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên

  VD-27526-17

  Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  Số 40 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

  Đợt 17: Quyết định số 3412/QĐ-BYT ngày 27/7/2017

  Cập nhật theo Văn bản số 322/BYT-QLD ngày 21/01/2020.

  Tên mới: Metformin Stella 1000 mg

  32

  Metformin Stada 850 mg

  Metformin hydroclorid

  850 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 4 vỉ x 15 viên, hộp 6 vỉ x 15 viên

  VD-26565-17

  Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  Số 40 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

  Đợt 16: Quyết định số 1832/QĐ-BYT ngày 10/5/2017

  Cập nhật theo Văn bản số 322/BYT-QLD ngày 21/01/2020.

  Tên mới: Metformin Stella 850 mg

  33

  Azicine 500

  Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat)

  500 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 1 vỉ x 3 viên, 6 viên, 8 viên, 10 viên

  VD-33095-19

  Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam

  Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương

  Đợt 24: Quyết định số 207/QĐ-BYT ngày 21/01/2020

  Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 40

  Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

  34

  Azicine 250

  Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat)

  250 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 1 vỉ x 6 viên, 8 viên, 10 viên

  VD-33889-19

  Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam

  Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương

  Đợt 24: Quyết định số 207/QĐ-BYT ngày 21/01/2020

  Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1.

  Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 40

  Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

  35

  Clarithromycin STADA 500 mg

  Clarithromycin

  500 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 2 vỉ x 7 viên;

  Hộp 4 vỉ x 7 viên

  VD-26559-17

  Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1

  Số 40 Đại lô Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

  Đợt 16: Quyết định số 1832/QĐ-BYT, ngày 10/05/2017.

  Cập nhật theo văn bản số 322/BYT-QLD, ngày 21/01/2020.

  Tên thuốc: Clarithromycin STELLA 500 mg

  36

  Felodipin STADA 5 mg retard

  Felodipin

  5 mg

  Viên nén bao phim phóng thích kéo dài

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-26562-17

  Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1

  Số 40 Đại lô Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

  Đợt 16: Quyết định số 1832/QĐ-BYT, ngày 10/05/2017.

  Cập nhật theo văn bản số 4928/BYT-QLD, 23/08/2018.

  Cập nhật theo văn bản số 322/BYT-QLD, ngày 21/01/2020

  Tên thuốc: Felodipine STELLA 5 mg retard

  37

  Rosuvastatin STADA 10 mg

  Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci)

  10 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-19690-13

  Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1

  Số 40 Đại lô Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

  Đợt 10: Quyết định 241/QĐ-BYT, ngày 23/01/2015.

  Cập nhật theo văn bản số 17248/QLD-CL, ngày 24/10/17.

  Cập nhật theo văn bản số 322/BYT-QLD, ngày 21/01/2020.

  Tên thuốc: Rosuvastatin STELLA 10 mg

  38

  Panfor SR-500

  Metformin hydrochlorid 500 mg

  Metformin hydrochlorid 500 mg

  Viên nén phóng thích chậm

  Hộp 5 vỉ x 20 viên

  VN-20018-16

  Inventia Healthcare Pvt. Ltd

  F1-F1/1, Additional Ambernath M.I.D.C..

  Ambernath (East), Thane 421 506 Maharashtra State - India

  Đợt 15: Quyết định số 235/QĐ-BYT ngày 23/01/2017

  Cập nhật theo Văn bản số 4231/BYT-QLD ngày 27/7/2017.

  Tên cơ sở sản xuất: Inventia Healthcare Limited

  39

  Panfor SR-1000

  Metformin hydrochlorid;

  1000 mg

  Viên nén phóng thích chậm

  Hộp 5 vỉ x 20 viên

  VN-20187-16

  Inventia Healthcare Pvt. Ltd.

  F1-F1/1, Additional Ambernath M.I.D.C., Ambernath (East), Thane 421 506 Maharashtra State - India.

  Đợt 15: Quyết định số 235/QĐ-BYT ngày 23/01/2017

  Cập nhật theo Văn bản số 4231/BYT-QLD ngày 27/7/2017.

  Tên cơ sở sản xuất: Inventia Healthcare Limited

  40

  Panfor SR-750

  Metformin hydrochlorid

  750 mg

  Viên nén phóng thích chậm

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-20188-16

  Inventia Healthcare Pvt. Ltd.

  F1-F1/1, Additional Ambernath M.I.D.C., Ambernath (East), Thane 421 506 Maharashtra State - India.

  Đợt 15: Quyết định số 235/QĐ-BYT ngày 23/01/2017

  Cập nhật theo Văn bản số 4231/BYT-QLD ngày 27/7/2017.

  Tên cơ sở sản xuất: Inventia Healthcare Limited

  41

  Perglim M-1

  Glimepiride;

  Metformin hydrochloride

  Glimepiride 1 mg;

  Metformin hydrochloride 500 mg

  Viên nén phóng thích chậm

  Hộp lớn x 5 hộp nhỏ x 1 vỉ 20 viên; Hộp 5 vỉ x 20 viên;

  Hộp 1 vỉ x 20 viên

  VN-20806-17

  Inventia Healthcare Pvt. Ltd.

  F1-F1/1, Additional Ambernath M.I.D.C..

  Ambernath (East), Thane 421 506, Maharashtra State, India

  Đợt 18: Quyết định số 4764/QĐ-BYT ngày 24/10/2017

  Cập nhật theo Văn bản số 525/QLD-CL ngày 18/01/2019 của Cục QLD

  Tên cơ sở sản xuất: Inventia Healthcare Limited

  42

  Perglim M-2

  Glimepiride;

  Metformin hydrochloride

  Glimepiride 2 mg;

  Metformin hydrochloride 500 mg

  Viên nén phóng thích chậm

  Hộp lớn x 5 hộp nhỏ x 1 vỉ 20 viên; Hộp 5 vỉ x 20 viên;

  Hộp 1 vỉ x 20 viên

  VN-20807-17

  Inventia Healthcare Pvt. Ltd.

  F1-F1/1, Additional Ambernath M.I.D.C..

  Ambernath (East), Thane 421 506, Maharashtra State, India

  Đợt 18: Quyết định số 4764/QĐ-BYT ngày 24/10/2017

  Cập nhật theo Văn bản số 525/QLD-CL ngày 18/01/2019 của Cục QLD

  Tên cơ sở sản xuất: Inventia Healthcare Limited

  43

  Gly4par 30

  Gliclazid

  30 mg

  Viên nén phóng thích kéo dài

  Hộp 3 vỉ x 10

  viên

  VN-21429-18

  Inventia Healthcare Private Ltd.

  F1-F1/1, Additional

  Ambernath M.I.D.C.

  Ambernath (East), Thane 421 506, Maharashtra State

  Đợt 22: Quyết định số 31/QĐ-QLD ngày 18/01/2019 của Cục QLD

  Tên cơ sở sản xuất: Inventia

  Healthcare Limited

  44

  Gly4par 60

  Gliclazid

  60 mg

  Viên nén phóng thích kéo dài

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-21430-18

  Inventia Healthcare

  Pvt. Ltd.

  F1-F1/1, Additional

  Ambernath M.I.D.C.

  Ambernath (East), Thane 421 506, Maharashtra State

  Đợt 22: Quyết định số 31/QĐ-QLD ngày 18/01/2019 của Cục QlD

  Tên cơ sở sản xuất: Inventia

  Healthcare Limited

  45

  Amdepin Duo

  Amlodipin (dưới dạng amlodipin besilat);

  Atorvastatin (dưới dạng atorvastatin calcium)

  Amlodipin (dưới dạng amlodipin besilat) 5 mg; Atorvastatin (dưới dạng atorvastatin calcium) 10 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp to x 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên

  VN-20918-18

  Cadila

  Pharmaceuticals Ltd.

  1389, Trasad Road, Dholka-387 810, District: Ahmedabad, Gujarat State

  Đợt 20: Quyết định số 5152/QĐ-BYT ngày 23/8/2018

  Địa chỉ cơ sở sản xuất: Plot No. 1389, Trasad Road, Dholka, City: Dholka - 382 225, District: Ahmedabad, Gujarat State, India

  46

  Gliclada 60mg modified - release tablets

  Gliclazide

  60 mg

  Viên nén giải phóng kéo dài

  Hộp 8 vỉ x 15 viên

  VN-21712-19

  KRKA, D.D., Novo Mesto

  Smarjeska Cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenia

  Đợt 23: Quyết định số 4007/QĐ-BYT ngày 03/9/2019

  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên

  47

  Parazacol 150

  Paracetamol

  Mỗi gói 901,2 mg chứa: Paracetamol 150 mg

  Thuốc bột sủi bọt

  Hộp 12 gói

  VD-28089-17

  Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco

  Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội

  Đợt 18: Quyết định số 4764/QĐ-BYT ngày 24/10/2017

  Dạng bào chế: Thuốc cốm sủi bọt

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 896/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 3) và Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 4)
  Ban hành: 21/03/2013 Hiệu lực: 21/03/2013 Tình trạng: Đã đính chính lại
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  02
  Quyết định 2498/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 9)
  Ban hành: 07/07/2014 Hiệu lực: 07/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  03
  Quyết định 241/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 10)
  Ban hành: 23/01/2015 Hiệu lực: 23/01/2015 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  04
  Quyết định 718/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 13
  Ban hành: 29/02/2016 Hiệu lực: 29/02/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  05
  Quyết định 4404/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 14
  Ban hành: 16/08/2016 Hiệu lực: 16/08/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  06
  Quyết định 235/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 15
  Ban hành: 23/01/2017 Hiệu lực: 23/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  07
  Quyết định 3412/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 17
  Ban hành: 27/07/2017 Hiệu lực: 27/07/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  08
  Quyết định 4764/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 18
  Ban hành: 24/10/2017 Hiệu lực: 24/10/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  09
  Quyết định 1471/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 19
  Ban hành: 27/02/2018 Hiệu lực: 27/02/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  10
  Quyết định 5694/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 21
  Ban hành: 25/09/2018 Hiệu lực: 25/09/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  11
  Quyết định 31/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 22
  Ban hành: 18/01/2019 Hiệu lực: 18/01/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  12
  Quyết định 4007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 23
  Ban hành: 03/09/2019 Hiệu lực: 03/09/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  13
  Quyết định 207/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 24
  Ban hành: 21/01/2020 Hiệu lực: 21/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 7359/BYT-QLD cập nhật thông tin Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 7359/BYT-QLD
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 30/12/2020
  Hiệu lực: 30/12/2020
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trương Quốc Cường
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (13)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới