logo

Quyết định 667/QĐ-QLD thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 667/QĐ-QLD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tất Đạt
  Ngày ban hành: 29/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  ------------------

  Số: 667/QĐ-QLD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

  Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

   

                                                               

  QUYT ĐỊNH

  Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

  ----------------------

  CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

   

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

  Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

  Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 18/9/2019 tại Công ty TNHH Herizme Việt Nam;

  Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Thu hồi 195 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sau:

   

  TT

  Nhãn hàng

  Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố mỹ phẩm

  Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm

  Ngày cấp

  1

  Herizme

  Bio-Mx

  Herizme Bio-Mx

  Moisture Mask

  107137/15/CBMP-QLD

  11/03/2015

  2

  Herizme

  Essential

  Aroma-Mx

  Herizme Essential

  Aroma-Mx Fresh Oil

  107138/15/CBMP-QLD

  11/03/2015

  3

  Herizme

  Essential

  Aroma-Mx

  Herizme Essential

  Aroma-Mx Nutrition Oil

  107139/15/CBMP-QLD

  11/03/2015

  4

  Herizme

  Luminous

  Perfection

  Herizme Luminous

  Perfection Soft Pact 02

  Skin Beige SPF 27 PA++

  107140/15/CBMP-QLD

  11/03/2015

  5

  Herizme

  Bio-Mx

  Herizme Bio-Mx

  Moisture Toner

  107141/15/CBMP-QLD

  11/03/2015

  6

  Herizme A.C Less- Mx

  Herizme A.C Less-Mx

  Balancing Toner

  107142/15/CBMP-QLD

  11/03/2015

  7

  Herizme A.C Less- Mx

  Herizme A.C Less-Mx Spot Serum

  107143/15/CBMP-QLD

  11/03/2015

  8

  Herizme Manskin- Mx

  Herizme Manskin-Mx Emulsion

  107144/15/CBMP-QLD

  11/03/2015

  9

  Herizme

  Luminous

  Perfection

  Herizme Luminous

  Perfection Lip Collection

  102737/15/CBMP-QLD

  19/03/2015

  10

  Herizme

  Manskin-Mx

  Herizme Manskin-Mx

  Skincare Set

  102738/15/CBMP-QLD

  19/03/2015

  11

  Herizme

  Gold-Mx

  Herizme Gold-Mx 24K

  Hydrogel Mask

  107222/15/CBMP-QLD

  26/03/2015

  12

  Herizme

  Bright-Mx

  Herizme Bright -Mx

  Radiance Foam Cleanser

  107223/15/CBMP-QLD

  26/03/2015

  13

  Herizme

  Gold-Mx

  Herizme Gold-Mx 24K

  Premium Cream

  107224/15/CBMP-QLD

  26/03/2015

  14

  Herizme

  Luminous

  Perfection

  Herizme Luminous

  Perfection Soft Pact 01

  Light Beige SPF 27 PA++

  107225/15/CBMP-QLD

  26/03/2015

  15

  Herizme

  Firming

  Modeling

  Mask Pack

  Herizme Firming

  Modeling Mask Pack

  107226/15/CBMP-QLD

  26/03/2015

  16

  Herizme

  Moiture

  Modeling

  Mask Pack

  Herizme Moiture

  Modeling Mask Pack

  107227/15/CBMP-QLD

  26/03/2015

  17

  Herizme

  White-Mx

  Herizme White-Mx

  Radiance Ampoule

  107228/15/CBMP-QLD

  26/03/2015

  18

  Herizme

  Pore

  Tight-Mx

  Herizme Pore Tight-Mx

  Eraser Ampoule

  110699/15/CBMP-QLD

  07/05/2015

  19

  Herizme

  Luminous

  Perfection

  Herizme Luminous Perfection Eyebrow Tint 01 Dark Brown

  107588/15/CBMP-QLD

  27/05/2015

  20

  Herizme

  Luminous

  Perfection

  Herizme Luminous

  Perfection Brush Pen Eyeliner

  107589/15/CBMP-QLD

  27/05/2015

  21

  Herizme

  Luminous

  Perfection

  Herizme Luminous

  Perfection Mascara

  107590/15/CBMP-QLD

  27/05/2015

  22

  Herizme

  Bio-Mx

  Herizme Bio-Mx Lip &

  Eye Remover

  111487/15/CBMP-QLD

  05/08/2015

  23

  Herizme Pure Leaf

  Tea Tree Clear spot Essence

  4865/16/CBMP-QLD

  11/03/2016

  24

  Herizme Pure Leaf

  Olive Moisture Cream

  5055/16/CBMP-QLD

  15/03/2016

  25

  Herizme Pure Leaf

  Olive Moisture

  Cleansing Foam

  5056/16/CBMP-QLD

  15/03/2016

  26

  Herizme Pure Leaf

  Olive Moisture Essence

  5057/16/CBMP-QLD

  15/03/2016

  27

  Herizme Pure Leaf

  Tea Tree Clear Toner

  5058/16/CBMP-QLD

  15/03/2016

  28

  Herizme Pure Leaf

  Tea Tree Clear Cleansing Foam

  5059/16/CBMP-QLD

  15/03/2016

  29

  Herizme Pure Leaf

  Olive Moisture Toner

  5060/16/CBMP-QLD

  15/03/2016

  30

  Herizme Pure Leaf

  Olive Moisture Emulsion

  5061/16/CBMP-QLD

  15/03/2016

  31

  Herizme Pure Leaf

  Tea Tree Clear Emulsion

  5062/16/CBMP-QLD

  15/03/2016

  32

  Herizme Pure Leaf

  Tea Tree Clear Essence

  5063/16/CBMP-QLD

  15/03/2016

  33

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Gel Cream

  Liner 02 Brown

  8350/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  34

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affair Mono Eye Shadow Baby Beige

  8351/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  35

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affair Mono Eye Shadow Coral Appeal

  8352/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  36

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affak

  Mono Eye Shadow Breadew

  8353/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  37

  Chateau

  Labiotte

  Wine

  Chateau Labiotte Wine

  Lip Tint CR01 Rose  Coral

  8354/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  38

  Chateau

  Labiotte

  Wine

  Chateau Labiotte Wine

  Lip Tint RD01 Shiraz Red

  8355/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  39

  Chateau

  Labiotte

  Wine

  Chateau Labiotte Wine Lip Tint RD02 Nebbiolo Red

  8356/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  40

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affak Mono Eye Shadow Mandarin Orange

  8357/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  41

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affair Mono Eye Shadow ErenchPink

  8358/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  42

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affak Mono Eye Shadow Light Plum

  8359/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  43

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affak Mono Eye Shadow Night Affair

  8360/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  44

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affair Firming Lip Color Slim Fit Co Coral (SPF14)

  8361/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  45

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affak Firming Lip Color Slim Fit Dusky Pink (SPF 14)

  8362/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  46

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affak Firming Lip Color Slim Fit Every Pink (SPF 14)

  8363/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  47

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affak

  Mono Eye Shadow

  Linden Blossom

  8364/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  48

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affak

  Mono Eye Shadow

  Eternal Ever

  8365/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  49

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affak

  Mono Eye Shadow Ten Minute Brown

  8366/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  50

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Cashmere Pact

  23 Natural Beige (SPF27 PA++)

  8367/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  51

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Flawless Cover Pact 21 Light Beige (SPF50+ PA++)

  8368/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  52

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Flawless Cover Pact 23 Natural Beige (SPF50+ PA++)

  8369/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  53

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Gel Cream

  Liner 01 Black

  8370/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  54

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affair Lip Color Essence Volume

  Fit OR01 Toneup Orange

  8371/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  55

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affair Lip Color Essence Volume Fit CR02 Co Coral

  8372/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  56

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affair Lip Color Essence Volume

  Fit PK01 Active Pink

  8373/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  57

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affair Firming Lip Color Slim

  Fit Style Orange (SPF14)

  8374/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  58

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affair Firming Lip Color Slim Fit Chiffon Red (SPF14)

  8375/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  59

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Skinny Brow Pencil 03 Dark Brown

  8376/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  60

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Ampoule Bb 23 Natural Beige (SPF50+ PA++)

  8377/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  61

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Tension Serum Foundation 21 Light

  Beige (SPF30 PA++)

  8378/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  62

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Tension Serum Foundation 23 Natural Beige (SPF30 PA++)

  8379/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  63

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Skinny Brow Mascara 01 Natural Brown

  8380/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  64

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Skinny Brow Mascara 02 Dark Brown

  8381/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  65

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Fixing Mascara 02 Lash

  8382/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  66

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Fixing Mascara 03 Curling

  8383/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  67

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affair Lip Color Essence Volume

  Fit CR01 Sugar Coral

  8384/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  68

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affair Lip Color Essence Volume

  Fit RD02 Art Red

  8385/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  69

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affair Mono Eye Shadow Edge Khaki

  8386/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  70

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affair Mono Eye Shadow

  Argile

  8387/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  71

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Skinny Brow Pencil 02 Natural Brown

  8388/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  72

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Skinny Brow Pencil 01 Light Brown

  8389/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  73

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affan Fuming Lip Color Slim Fit Juniper Purple (SPF 14)

  8412/16/CBMP-QLD

  09/05/2016

  74

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Cashmere Pact

  21 Light Beige (SPF27 PA++)

  9091/16/CBMP-QLD

  17/05/2016

  75

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Skin Enhancer

  02 Radiance (SPF30 PA++)

  9092/16/CBMP-QLD

  17/05/2016

  76

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Skin Enhancer

  01 Flawless

  9093/16/CBMP-QLD

  17/05/2016

  77

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affair

  Mono Eye Shadow

  Marier Coral

  9094/16/CBMP-QLD

  17/05/2016

  78

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affan

  Glow Highlighter PK01 Luminous Pink

  9095/16/CBMP-QLD

  17/05/2016

  79

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Brightening Concealer Pen 02 Natural Beige

  9096/16/CBMP-QLD

  17/05/2016

  80

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Sun BB 23 Natural Beige (SPF50+ PA++)

  9097/16/CBMP-QLD

  17/05/2016

  81

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affair

  Glow Blusher CR01 Apricot Peach

  9631/16/CBMP-QLD

  30/05/2016

  82

  Labiotte

  Petal

  Affair

  Labiotte Petal Affair

  Glow Blusher OR01 Mandarin Orange

  9632/16/CBMP-QLD

  30/05/2016

  83

  Labiotte

  Petal

  Affah

  Labiotte Petal Affah

  Glow Blusher PK01 French Pink

  9633/16/CBMP-QLD

  30/05/2016

  84

  Chateau

  Labiotte

  Wine

  Chateau Labiotte Wine Eye Shadow Pallete 02 Sweet Wine

  10163/16/CBMP-QLD

  02/06/2016

  85

  Chateau

  Labiotte

  Wine

  Chateau Labiotte Wine Eye Shadow Pallete 01 Dry Wine

  10164/16/CBMP-QLD

  02/06/2016

  86

  Chateau

  Labiotte

  Wine

  Chateau Labiotte Wine

  Lip Tint PK01 Blush Pink

  10165/16/CBMP-QLD

  02/06/2016

  87

  Chateau

  Labiotte

  Wine

  Chateau Labiotte Wine

  Lip Tint OROl Chardonnay Orange

  10166/16/CBMP-QLD

  02/06/2016

  88

  Chateau

  Labiotte

  Wine

  Chateau Labiotte Wine

  Lip Tint RD03 Merlot Burgundy

  10168/16/CBMP-QLD

  02/06/2016

  89

  Chateau

  Labiotte

  Wine

  Chateau Labiotte Wine

  Lip Stick [Melting]

  17446/16/CBMP-QLD

  20/09/2016

  90

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Sharp Brush

  Pen Liner 02 Brown

  17447/16/CBMP-QLD

  20/09/2016

  91

  Chateau

  Labiotte

  Wine

  Chateau Labiotte Wine Angle Mascara 02 Volume Fixer

  17454/16/CBMP-QLD

  20/09/2016

  92

  Chateau

  Labiotte

  Wine

  Chateau Labiotte Wine

  Lip Stick [Fitting]

  17455/16/CBMP-QLD

  20/09/2016

  93

  Labiotte

  Healthy

  Blossom

  Labiotte Healthy

  Blossom Sharp Brush

  Pen Liner 01 Black

  17456/16/CBMP-QLD

  20/09/2016

  94

  Chateau

  Labiotte

  Wine

  Chateau Labiotte Wine Angle Mascara 01 Lash Fixer

  18427/16/CBMP-QLD

  03/10/2016

  95

  Hanyacho

  Black

  Ginseng

  Bogam

  Hanyacho Black Ginseng Bogam Emulsion

  25873/17/CBMP-QLD

  06/01/2017

  96

  Hanyacho

  Black

  Ginseng

  Bogam

  Hanyacho Black Ginseng Bogam Eye Cream

  25874/17/CBMP-QLD

  06/01/2017

  97

  Hanyacho

  Black

  Ginseng

  Bogam

  Hanyacho Black Ginseng Bogam Cream

  25875/17/CBMP-QLD

  06/01/2017

  98

  Hanyacho

  Black

  Ginseng

  Bogam

  Hanyacho Black Ginseng Bogam Essence

  25882/17/CBMP-QLD

  06/01/2017

  99

  Hanyacho

  Black

  Ginseng

  Bogam

  Hanyacho Black Ginseng Bogam Toner

  25883/17/CBMP-QLD

  06/01/2017

  100

  Hanyacho

  Black

  Ginseng

  Bogam

  Hanyacho Black Ginseng Bogam Toner

  26574/17/CBMP-QLD

  16/01/2017

  101

  Hanyacho

  Black

  Ginseng

  Bogam

  Hanyacho Black Ginseng Bogam Emulsion

  26575/17/CBMP-QLD

  16/01/2017

  102

  Hanyacho

  Black

  Ginseng

  Bogam

  Hanyacho Black Ginseng Bogam Eye Cream

  26577/17/CBMP-QLD

  16/01/2017

  103

  Hanyacho

  Black

  Ginseng

  Bogam

  Hanyacho Black Ginseng Bogam Essence

  26588/17/CBMP-QLD

  16/01/2017

  104

  Hanyacho

  Black

  Ginseng

  Bogam

  Hanyacho Black Ginseng Bogam Cream

  26590/17/CBMP-QLD

  16/01/2017

  105

  Herizme

  Herizme Make

  Perfection Angle Brow Pencil 02 Black Brown

  30051/17/CBMP-QLD

  22/03/2017

  106

  Herizme

  Herizme Make

  Perfection Angle Brow

  30053/17/CBMP-QLD

  22/03/2017

  107

  Herizme

  Herizme Bright-Mx Radiance Mask

  30078/17/CBMP-QLD

  22/03/2017

  108

  Herizme

  Herizme Bright-Mx Watery Peeling

  30079/17/CBMP-QLD

  22/03/2017

  109

  Herizme

  Herizme Bio-Mx

  Moisture Essence In Emulsion

  30080/17/CBMP-QLD

  22/03/2017

  110

  Herizme

  Herizme Gold-Mx 24K Essence In Emulsion

  30082/17/CBMP-QLD

  22/03/2017

  111

  Herizme

  Herizme White-Mx Radiance Toner

  30094/17/CBMP-QLD

  22/03/2017

  112

  Herizme

  Herizme Perfume

  Shower Cologne

  30095/17/CBMP-QLD

  22/03/2017

  113

  Herizme

  Herizme Make

  Perfection Fitting Bb Natural Beige SPF46 PA+++

  30096/17/CBMP-QLD

  22/03/2017

  114

  Herizme

  Herizme Make

  Perfection Makeup Base Green

  30097/17/CBMP-QLD

  22/03/2017

  115

  Herizme

  Herizme Make

  Perfection Fitting Foundation Natural Beige SPF46 PA +++

  30098/17/CBMP-QLD

  22/03/2017

  116

  Herizme

  Herizme Perfume Body Scrub

  30099/17/CBMP-QLD

  22/03/2017

  117

  Herizme

  Herizme White-Mx Radiance Ampoule

  30100/17/CBMP-QLD

  22/03/2017

  118

  Herizme

  Herizme White-Mx Radiance Essence In Emulsion

  30101/17/CBMP-QLD

  22/03/2017

  119

  Herizme

  Herizme White-Mx

  Daily Sun Cream SPF35 PA++

  30113/17/CBMP-QLD

  22/03/2017

  120

  Herizme

  Herizme White-Mx Powdery Sun Finisher SPF50+ PA+++

  30116/17/CBMP-QLD

  22/03/2017

  121

  Herizme

  Herizme Gold-Mx 24K Premium Cream

  30138/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  122

  Herizme

  Herizme Gold-Mx 24K Eye Cream

  30139/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  123

  Herizme

  Herizme Gold-Mx 24K

  O2 Mask

  30140/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  124

  Herizme

  Herizme Manskin-Mx

  All In One Essence

  30141/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  125

  Herizme

  Herizme Gold-Mx 24K Ampoule

  30145/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  126

  Herizme

  Herizme Bio-Mx

  Moisture Toner

  30146/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  127

  Herizme

  Herizme White-Mx Radiance spot

  30148/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  128

  Herizme

  Herizme Gold-Mx 24K Toner

  30150/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  129

  Herizme

  Herizme Bio-Mx

  Moisture Cream

  30152/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  130

  Herizme

  Herizme White-Mx Watery Sun Cream SPF50+ PA+++

  30159/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  131

  Herizme

  Herizme Bio-Mx

  Moisture Mist

  30172/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  132

  Herizme

  Herizme Purifying Lip&Eye Remover

  30173/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  133

  Herizme

  Herizme Luminous Perfection Essential Lipstick CR01 Gorgeous Coral

  30174/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  134

  Herizme

  Herizme Luminous Perfection Tint Glow Balm Pink Glow

  30175/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  135

  Herizme

  Herizme Luminous Perfection Essential Lipstick RD03 Deep Red

  30176/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  136

  Herizme

  Herizme Luminous Perfection Essential Lipstick RD02 So Red

  30177/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  137

  Herizme

  Herizme Luminous Perfection Essential Lipstick RD01 Lovely

  Red

  30179/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  138

  Herizme

  Herizme Luminous Perfection Essential Lipstick CR02 Sweet Coral

  30180/17/CBMP-QLD

  23/03/2017

  139

  Herizme

  Herizme Pore Tight-Mx Spot

  31399/17/CBMP-QLD

  03/04/2017

  140

  Herizme

  Herizme Pore Tight-Mx Eraser Mask

  31400/17/CBMP-QLD

  03/04/2017

  141

  Herizme

  Herizme Pore Tight-Mx Dust Foam Cleanser

  31401/17/CBMP-QLD

  03/04/2017

  142

  Herizme

  Herizme Bright-Mx Radiance Foam Cleanser

  31402/17/CBMP-QLD

  03/04/2017

  143

  Herizme

  Herizme Make

  Perfection Cover Pact Natural Beige SPF27 PA++

  31403/17/CBMP-QLD

  03/04/2017

  144

  Herizme

  Herizme Pore Tight-Mx Toner

  31404/17/CBMP-QLD

  03/04/2017

  145

  Herizme

  Herizme Pore Tight-Mx Essence In Emulsion

  31405/17/CBMP-QLD

  03/04/2017

  146

  Herizme

  Herizme Make

  Perfection Cover Pact Light Beige SPF27 PA++

  31964/17/CBMP-QLD

  10/04/2017

  147

  Herizme

  Herizme White-Mx Radiance Sheet Mask

  34660/17/CBMP-QLD

  11/05/2017

  148

  Herizme

  Herizme Pore Tight-Mx Sheet Mask

  34661/17/CBMP-QLD

  11/05/2017

  149

  Herizme

  Herizme Luminous Perfection Essential Eye Shadow Palette 02 Special Pink

  34662/17/CBMP-QLD

  11/05/2017

  150

  Herizme

  Herizme Bio-Mx

  Moisture Sheet Mask

  34663/17/CBMP-QLD

  11/05/2017

  151

  Herizme

  Herizme Luminous Perfection Essential Eye Shadow Palette 01 Daily Brown

  34664/17/CBMP-QLD

  11/05/2017

  152

  Herizme

  Herizme Gold-Mx 24K Hydrogel Mask

  34667/17/CBMP-QLD

  11/05/2017

  153

  Herizme

  Herizme Luminous Perfection Velvet Lip Gloss BE01 Mood Nude

  34673/17/CBMP-QLD

  11/05/2017

  154

  Herizme

  Herizme Luminous

  Perfection Velvet Lip

  Gloss OR01 Flash Orange

  34674/17/CBMP-QLD

  11/05/2017

  155

  Herizme

  Herizme Luminous

  Perfection Velvet Lip

  Gloss RD01 High Red

  34676/17/CBMP-QLD

  11/05/2017

  156

  Herizme

  Herizme Purifying

  Peeling Gel

  34681/17/CBMP-QLD

  11/05/2017

  157

  Herizme

  Herizme Make

  Perfection Fitting

  Cushion Light Beige SPF50+ PA++++

  34682/17/CBMP-QLD

  11/05/2017

  158

  Herizme

  Herizme Make

  Perfection Fitting

  Cushion Natural Beige SPF50+ PA++++

  34703/17/CBMP-QLD

  11/05/2017

  159

  Herizme

  Herizme Luminous Perfection Essential Shimmer Compact Gold Peach

  34705/17/CBMP-QLD

  11/05/2017

  160

  Herizme

  Herizme Make

  Perfection Mascara

  34706/17/CBMP-QLD

  11/05/2017

  161

  Herizme

  Herizme Make

  Perfection Brush Pen Eyeliner 01 Black

  34722/17/CBMP-QLD

  11/05/2017

  162

  Herizme

  Herizme Purifying Peel Off Pack

  34753/17/CBMP-QLD

  12/05/2017

  163

  Herizme

  Herizme Purifying Toner Pad

  34754/17/CBMP-QLD

  12/05/2017

  164

  Herizme

  Herizme Purifying Cleansing Water

  34755/17/CBMP-QLD

  12/05/2017

  165

  Herizme

  Herizme Purifying

  Bubble Sheet Mask

  34757/17/CBMP-QLD

  12/05/2017

  166

  Labiotte

  Labiotte Freniq

  Whitening Tone Up

  Cream

  48142/17/CBMP-QLD

  20/10/2017

  167

  Labiotte

  Labiotte Code-Derm Capsule Cleansing Water [Clearing]

  48143/17/CBMP-QLD

  20/10/2017

  168

  Labiotte

  Labiotte Code-Derm Ac Clear spot

  48144/17/CBMP-QLD

  20/10/2017

  169

  Labiotte

  Labiotte Code-Derm Ac Clear Mist Toner

  48145/17/CBMP-QLD

  20/10/2017

  170

  Labiotte

  Labiotte Marryeco Fresh Cleansing Oil With Pink Peony

  48146/17/CBMP-QLD

  20/10/2017

  171

  Labiotte

  Labiotte Dr.Code-Derm Capsule Cleansing Foam [Bright]

  48147/17/CBMP-QLD

  20/10/2017

  172

  Labiotte

  Labiotte Code-Derm Ac Clear Emulsion

  48148/17/CBMP-QLD

  20/10/2017

  173

  Labiotte

  Labiotte Code-Derm Ac Clear Cream

  48468/17/CBMP-QLD

  24/10/2017

  174

  Labiotte

  Labiotte Freniq Soothing Ampoule

  85175/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  175

  Labiotte

  Labiotte Freniq Essential Gold Modeling Pack

  85176/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  176

  Labiotte

  Labiotte Freniq Moisture Ampoule

  85177/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  177

  Labiotte

  Labiotte Code-Derm Capsule Cleansing Water [Hydration]

  85179/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  178

  Labiotte

  Labiotte Code-Derm Capsule Cleansing Water [Gentle]

  85183/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  179

  Labiotte

  Labiotte Collagen Full

  Up Mask Set

  85185/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  180

  Labiotte

  Labiotte Collagen

  Essence In Toner

  85188/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  181

  Chateau

  Labiotte

  Chateau Labiotte Wine Sherbet Cleanser

  85192/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  182

  Labiotte

  Labiotte Wine

  Hyaluronic Acid Mask 1

  85193/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  183

  Labiotte

  Labiotte Wine

  Hyaiuroqic Acid Mask 2

  85194/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  184

  Chateau

  Labiotte

  Chateau Dabiotte Wine Lip Balm 01 White Wine

  85196/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  185

  Chateau

  Labiotte

  Chateau Lạbiotte Wine

  Lip Balm 02 Rose Wine

  85197/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  186

  Chateau

  Labiotte

  Chateau Labiotte Wine Lip Balm 03 Red Wine

  85198/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  187

  Chateau

  Labiotte

  Chateau Labiotte Wine Foundation Stick P21

  85199/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  188

  Chateau

  Labiotte

  Chateau Labiotte Wine Foundation Stick B23

  85201/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  189

  Labiotte

  Labiotte Momentique Handbell Gel Liner Satin Brown

  85205/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  190

  Chateau

  Labiotte

  Chateau Labiotte Wine Foundation Stick B21

  85206/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  191

  Labiotte

  Labiotte Momentique Handbell Gel Liner Deep Brown

  85208/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  192

  Labiotte

  Labiotte Momentique Handbell Gel Liner Black

  85209/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  193

  Labiotte

  Labiotte Momentique Handbell Gel Liner Ash Black

  85210/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  194

  Labiotte

  Labiotte Blue Safety Sun Stick

  85211/18/CBMP-QLD

  27/12/2018

  195

  Labiotte

  Labiotte Freniq Firming Ampoule

  85796/19/CBMP-QLD

  03/01/2019

   

   

   

  Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty TNHH Herizme Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 12A Viet Tower, số 01, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

  Lý do thu hồi: Công ty không hoạt động kinh doanh mỹ phẩm tại địa chỉ trong hồ sơ công bố sản phẩm.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Herizme Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);

  - Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);

  - Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;

  - Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;

  - Trang TTĐT Cục QLD;

  - Lưu: VT, PCTTr, MP(P).

  KT. CỤC TRƯỞNG

  PHÓ CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Tất Đạt

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới