logo

Bộ Tài chính ra Công văn 11002/BTC-TCHQ miễn thuế hàng nhập khẩu thuộc tờ khai trước ngày 01/09/2017 theo điểm XII Công văn 12166/BTC-TCHQ

Văn bản liên quan

Văn bản mới