logo

Công văn 1337/TCT-KK khấu trừ thuế GTGT 2% với công trình xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách

Văn bản liên quan

Văn bản mới