logo

Công văn 2312/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối hàng hóa

Văn bản liên quan

Văn bản mới