logo

Công văn 2355/TCT-KK vướng mắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào với tài sản tạm xuất, tái nhập

Văn bản liên quan

Văn bản mới