logo

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2483/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp âm 12 tháng/4 quý

Văn bản liên quan

Văn bản mới