logo

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3009/TCT-TNCN về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở

Văn bản liên quan

Văn bản mới