logo

Tổng cục Thuế ra Công văn 3359/TCT-HTQT về việc áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3359/TCT-HTQT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Ngọc Minh
  Ngày ban hành: 28/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
 •  

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------
  Số: 3359/TCT-HTQT
  V/v: Áp dụng hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc.
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017
   
   
  Kính gửi:
  - Cục thuế Thành phố Hà Nội;
  - Văn phòng đại diện Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc tại Việt Nam
   
   
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 36810/CT-KT1 ngày 2/6/2017 của Cục thuế Thành phố Hà Nội và công văn số 06/2017/KEITI ngày 19/6/2017 của Văn phòng đại diện Viện Công nghệ và Công nghiệp môi trường Hàn Quốc (KEITI) về trường hợp đề nghị miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (sau đây gọi là Hiệp định thuế) đối với ông Jung Gun Young, Trưởng Văn phòng đại diện KEITI. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 19 Hiệp định thuế:
  "1.a. Tiền công lao động, trừ tiền lương hưu, do một Nước ký kết hoặc một cơ quan chính quyền cơ sở, chính quyền địa phương của Nước đó sẽ chỉ bị đánh thuế ở Nước đó.
  b. Tuy nhiên, khoản tiền công lao động này sẽ chỉ bị đánh thuế ở Nước ký kết kia nếu việc phục vụ này được thực hiện tại Nước kia và nếu cá nhân này là đối tượng cư trú của Nước kia, đồng thời:
  (i) là đối tượng mang quốc tịch của Nước kia: hoặc
  (ii) không trở thành đối tượng cư trú của Nước kia chỉ đơn thuần vì thực hiện những công việc trên.”
  Căn cứ Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Môi trường Hàn Quốc và Bộ Xây dựng Việt Nam;
  Căn cứ thư xác nhận ngày 15/6/2017 của Bộ Môi trường Hàn Quốc về việc cử ông Jung Gun Young sang Việt Nam làm việc từ 1/1/2016;
  Thu nhập từ công việc làm công của ông Jung Gun Young mang quốc tịch Hàn Quốc tại Văn phòng Viện Công nghệ và Công nghiệp môi trường Hàn Quốc là tổ chức công phục vụ cho công việc của Chính phủ Hàn Quốc và được chi trả từ nguồn ngân sách của Chính phủ Hàn Quốc, thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam từ ngày 1/1/2016.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế và Văn phòng Viện Công nghệ và Công nghiệp môi trường Hàn Quốc biết và thực hiện./.
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Các Vụ: TNCN, PC;
  - Website;
  - Lưu: VT, HTQT (2b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Đặng Ngọc Minh
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới