logo

Tổng cục Thuế ra Công văn 3403/TCT-KK về việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với hồ sơ khai thuế nộp chậm trên 90 ngày

Văn bản liên quan

Văn bản mới