logo

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3407/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3407/TCT-KK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Đại Trí
  Ngày ban hành: 31/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------
  Số: 3407/TCT-KK
  V/v: Hoàn thuế GTGT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

   
   
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk
   
   
  Trả lời công văn số 1316/CT-THNVDT ngày 11/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc hoàn thuế GTGT; sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;
  Căn cứ Điều 22 và Điều 23 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn;
  Căn cứ các hướng dẫn trên và theo báo cáo của Cục Thuế thì: Công ty TNHH Hoàng Nguyên và Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Nguyên là 02 Công ty độc lập nhau nhưng giám đốc của 2 Công ty (bà Hoàng Thị Thúy và ông Hoàng Đình Nguyên) có quan hệ liên kết. Công ty TNHH Hoàng Nguyên tuy có xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT đầu ra đối với hoạt động bán thủy điện nhưng thực tế hiện còn nợ thuế GTGT tại Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột là 16.473.479.154 đồng (trong đó có số thuế GTGT đầu ra của hóa đơn xuất bán nhà máy thủy điện Ea Kar xuất cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Nguyên là 7.727.272.727 đồng). Thực hiện các công văn số 402/TCT-KK ngày 02/02/2015, công văn số 3538/TCT-KK ngày 31/8/2015, công văn số 3334/TCT-PC ngày 17/8/2015 của Tổng cục Thuế, Cục Thuế đã tiến hành thanh tra và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và xử lý đối với các vi phạm của Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Nguyên theo quy định; riêng đối với Công ty TNHH Hoàng Nguyên theo kết luận điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Cục Thuế đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Đồng thời, đối với số nợ của Công ty TNHH Hoàng Nguyên, Cục Thuế đã triển khai nhiều biện pháp cưỡng chế đối với Công ty TNHH Hoàng Nguyên nhưng chưa có hiệu quả và Công ty TNHH Hoàng Nguyên đã ngừng hoạt động. Mặt khác, Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Nguyên đã sử dụng bất hợp pháp hóa đơn của Công ty TNHH MTV Kim Song Toàn được xác định không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ hồ sơ cụ thể để xem xét giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật và không gây thất thu cho Ngân sách Nhà nước.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
  - Các Vụ: CS, PC, TTr (BTC);
  - Các Vụ: PC, CS, TTr (TCT);
  - Website TCT;
  - Lưu: VT, VT, KK2b.
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Đại Trí

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới