logo

Công văn 3583/TCT-CS vướng mắc chính sách thuế GTGT với phí bảo trì sở hữu chung nhà CC

Văn bản liên quan

Văn bản mới