logo

Công văn 35851/CT-TTHT về việc điều chỉnh hóa đơn từ đối tượng không chịu thuế sang thuế suất 10%

Văn bản liên quan

Văn bản mới