logo

Tổng cục Thuế ra Công văn 3811/TCT-TNCN về giá tính thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là tài sản khác

Văn bản liên quan

Văn bản mới