logo

Công văn 39727/CT-TTHT lập hóa đơn GTGT và kê khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản trả tiền trước

Văn bản liên quan

Văn bản mới