logo

Công văn 4613/TCT-KK xử lý và trả lời kiến nghị của người nộp thuế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4613/TCT-KK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Thu Phương
  Ngày ban hành: 11/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
 • B TÀI CHÍNH

  TNG CỤC THU

  ---------------

  Số: 4613/TCT-KK

  V/v Xử lý và trả lời kiến nghị

  của người nộp thuế

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------

  Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

   

   

  Kính gửi: Công ty cổ phần DVTM và XNK Trung Thành

  (Địa chỉ: số 17B ngách 3/83 tổ 45 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa,

   quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội)

   

  Tổng cục Thuế được Bộ Tài chính phân công xử lý công văn số 9914/VPCP-ĐMDN ngày 31/10/2019 của Văn phòng Chính phủ đối với kiến nghị của Công ty cổ phần DVTM và XNK Trung Thành (sau đây gọi là Doanh nghiệp) về việc khôi phục mã số thuế. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  - Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 16, Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế:

  “Điều 16. Các trường hợp, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  Việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Điều 29 Luật quản lý thuế, cụ thể:

  1. Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  a) Đối với doanh nghiệp:

  - Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản;

  - Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  - Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất);

  Điều 20. Khôi phục mã số thuế

  1. Các trường hợp khôi phục mã số thuế

  a) Người nộp thuế là tổ chức kinh tế hoặc tổ chức khác bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương, cơ quan thuế đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, nhưng sau đó cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương.

  b) Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh ở tình trạng cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; cơ quan quản lý nhà nước khác chưa ban hành văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương, người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan thuế khôi phục mã số thuế và cam kết thanh toán các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

  c) Người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng chưa được cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đề nghị được tiếp tục hoạt động trở lại.

  d) Cơ quan thuế xác định người nộp thuê không thuộc trường hợp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế do lỗi của cơ quan thuế. ”

  - Căn cứ Quyết định số QĐTH/29543 ngày 07/12/2018 của Phòng Đăng ký kinh doanh quận cầu Giấy - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần DVTM và XNK Trung Thành.

  Căn cứ các quy định và văn bản nêu trên thì:

  Công ty Cổ phần DVTM và XNK Trung Thành không thuộc các trường hợp khôi phục mã số thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC nêu trên.

  Đề nghị Công ty cổ phần DVTM và XNK Trung Thành liên hệ với cơ quan Thuế quản lý để thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

  Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính trả lời để Công ty cổ phần DVTM và XNK Trung Thành được biết./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để báo cáo);

  - Tổng cục Trưởng Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn (để báo cáo);

  - Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;

  - Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI);

  - Website Tổng cục Thuế;

  - Cục Thuế TP Hà Nội, Chi cục Thuế quận Cầu Giấy;

  - Lưu: VT, KK (3b).

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

  PHÓ VỤ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thị Thu Phương

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế
  Ban hành: 28/06/2016 Hiệu lực: 12/08/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới