logo

Tổng cục Hải quan ra Công văn 5436/TCHQ-TXNK việc triển khai Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Văn bản liên quan

Văn bản mới