logo

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7052/VPCP-NN về việc miễn tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc Dự án kinh tế quốc phòng huyện Ea Súp giao

Văn bản liên quan

Văn bản mới