logo

Công văn 76600/CT-TTHT khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào với hóa đơn xuất sai thời điểm

Văn bản liên quan

Văn bản mới