logo

Công văn 8332/TCHQ-TXNK trả lời chính sách thuế hệ thống điều hòa của Dự án Royal City

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 8332/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Dương Thái
  Ngày ban hành: 03/07/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  --------
  Số: 8332/TCHQ-TXNK
  V/v: Chính sách thuế hệ thống điều hòa của Dự án Royal City
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

   
   

  Kính gửi:
  -Cục Hải quan TP. Hà Nội;
  - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
  - Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia.
  (Số 72, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

   
  Trả lời công văn số 066/2014/CV/HG - PĐT ngày 25/6/2014 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia (Công ty) về việc xin xác nhận hệ thống điều hòa trung tâm Dự án Royal City, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
  Về việc xử lý thuế TTĐB đối với lô hàng nhập khẩu để lắp ráp hệ thống điều hòa trung tâm có công suất trên 90.000 BTU của Công ty Hoàng Gia, Bộ Tài chính đã có công văn số 5906/BTC-TCHQ ngày 10/5/2013 để hướng dẫn trình tự thực hiện không thu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).
  Đối với lô hàng máy bơm nước thuộc các tờ khai số 21/NDT01 ngày 18/2/2012 và tờ khai 25/NDT01 ngày 21/2/2013 đã đăng ký và làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư gia công (Cục Hải quan TP. Hải Phòng), Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện kiểm tra toàn bộ hồ sơ nhập khẩu hệ thống điều hòa và các giấy tờ có liên quan (sơ đồ kết nối hệ thống điều hòa trung tâm và Chứng thư giám định về công suất và tính đồng bộ của thiết bị nhập khẩu...) nếu xác định lô hàng máy bơm nước nhập khẩu thuộc các tờ khai số 21/NDT01 ngày 18/2/2012 và tờ khai 25/NDT01 ngày 21/2/2013 là bộ phận của hệ thống điều hòa công suất trên 90.000 BTU của Dự án Royal City và đáp ứng hướng dẫn theo nội dung công văn số 5906/BTC-TCHQ thì Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện trừ lùi số máy bơm đã nhập khẩu theo Phiếu theo dõi trừ lùi cho hệ thống điều hòa trung tâm. Sau khi Cục Hải quan TP. Hải Phòng xác nhận trừ lùi, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện xử lý thuế TTĐB cho lô hàng nhập khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 5906/BTC-TCHQ nêu trên.
  Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội; Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia được biết để phối hợp thực hiện./.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lưu: VT, TXNK (3).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Dương Thái

   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới