logo

Công văn 972/GSQL-GQ3 bổ sung hồ sơ xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan cửa hàng miễn thuế

Văn bản liên quan

Văn bản mới