logo

Quyết định 16/2014/QĐ-UBND Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Phú Yên

Văn bản liên quan

Văn bản mới