logo

Quyết định 2074/QĐ-TCHQ về việc xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2017 đối với Công ty Du lịch Vũng Tàu Côn Đảo, là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể

Văn bản liên quan

Văn bản mới