logo

Quyết định 2173/QĐ-TCHQ về việc ban hành Chuẩn thông điệp dữ liệu, quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp cửa hàng miễn thuế

Văn bản liên quan

Văn bản mới